๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมษายน 2, 2017 
0


เนื่องในวาระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ 62 พรรษา จึงขอนำบทความพิเศษจากสารคดีพิเศษ ฉบับที่ 362 เมษายน 2558 – 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – ประมวลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ใน ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา

ขอน้อมเกล้าถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (สารคดีและเมืองโบราณ)

๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นับเป็นวาระอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ ๕ รอบ  พระองค์ทรงเป็น “เจ้าฟ้า” ผู้เป็นที่เทิดทูนรักใคร่ของพสกนิกรชาวไทย ด้วยมีพระจริยวัตรอันงดงาม ไม่ถือพระองค์ โปรดฉลองพระองค์แบบเรียบง่าย มีพระอารมณ์ขันอยู่เป็นนิจ  ที่สำคัญเราจะเห็นและรับทราบข่าวของพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมากมายแทบทุกวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็น “เจ้าฟ้า” ผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพหลายด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญาว่า “วิศิษฏศิลปิน” ด้วยทรงมีผลงานด้านศิลปะหลายสาขา ทั้งวรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ นิตยสาร สารคดี จึงขอประมวลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ใน ๖ ทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระอันน่าปลื้มปีติยินดียิ่งนี้ นับถอยหลังอวสานกรุงศรี ฯ ๒๔๘ ปี “วันกรุงแตก” คนไทยและแบบเรียนไทยนับเหตุการณ์ “เสียกรุงครั้งที่ ๒” เป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ที่จะต้องจดจำและจารึกเพื่อเป็นบทเรียน ต่อมาเรื่อง “กรุงแตก” กลายเป็น “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่ทำให้เรามองเพื่อนบ้านอย่างพม่าไม่ดีนักในระดับจิตใต้สำนึก ด้วยมีภาพจำว่า “พม่ามาตีกรุง” และ “ลอกทอง” ไป ทั้งยังมองว่าหลักฐานยืนยันคือซากโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่แทบไม่เหลืออะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ทว่า “ประวัติศาสตร์” ก็คือ “ประวัติศาสตร์”  หลักฐานและข้อมูลใหม่ ๆ ทำให้สารคดี ชวนท่านผู้อ่านกลับมาทบทวนเรื่องราวที่เป็น “ปมใหญ่” ของประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้ง เพื่อที่ในอีก ๒ ปีข้างหน้า (๒๕๖๐) เราจะรำลึกการเสียกรุงครั้งที่ ๒ และเข้าใจเพื่อนบ้านได้อย่างแท้จริง
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๖๒ เมษายน ๒๕๕๘ บทความที่ลงในเว็บไซต์ แนะนำสารคดีพิเศษ สัมภาษณ์ บอย-วิสูตร แสงอรุณเลิศ – งานไม่ประจำอิสระของคนอยากรวย ? จากป่าสู่เมือง
  นบพระภูมิบาล กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา นิตยสารสารคดี ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในหลายวาระ มีการจัดทำฉบับพิเศษพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์มาเป็นภาพปกนิตยสารถึงห้าฉบับ โอกาสนี้ขอเชิญผู้อ่านร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านนิตยสารสารคดี อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ *** นิตยสารสารคดี ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
Previous Article
2 เมษายน
Next Article
3 เมษายน
ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นับเป็นวาระอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ ๕ รอบ  พระองค์ทรงเป็น “เจ้าฟ้า” ผู้เป็นที่เทิดทูนรักใคร่ของพสกนิกรชาวไทย ด้วยมีพระจริยวัตรอันงดงาม ไม่ถือพระองค์ โปรดฉลองพระองค์แบบเรียบง่าย มีพระอารมณ์ขันอยู่เป็นนิจ  ที่สำคัญเราจะเห็นและรับทราบข่าวของพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมากมายแทบทุกวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็น “เจ้าฟ้า” ผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพหลายด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญาว่า “วิศิษฏศิลปิน” ด้วยทรงมีผลงานด้านศิลปะหลายสาขา ทั้งวรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ นิตยสาร สารคดี จึงขอประมวลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ใน ๖ ทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระอันน่าปลื้มปีติยินดียิ่งนี้ นับถอยหลังอวสานกรุงศรี ฯ ๒๔๘ ปี “วันกรุงแตก” คนไทยและแบบเรียนไทยนับเหตุการณ์ “เสียกรุงครั้งที่ ๒” เป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ที่จะต้องจดจำและจารึกเพื่อเป็นบทเรียน ต่อมาเรื่อง “กรุงแตก” กลายเป็น “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่ทำให้เรามองเพื่อนบ้านอย่างพม่าไม่ดีนักในระดับจิตใต้สำนึก ด้วยมีภาพจำว่า “พม่ามาตีกรุง” และ “ลอกทอง” ไป ทั้งยังมองว่าหลักฐานยืนยันคือซากโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่แทบไม่เหลืออะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ทว่า “ประวัติศาสตร์” ก็คือ “ประวัติศาสตร์”  หลักฐานและข้อมูลใหม่ ๆ ทำให้สารคดี ชวนท่านผู้อ่านกลับมาทบทวนเรื่องราวที่เป็น “ปมใหญ่” ของประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้ง เพื่อที่ในอีก ๒ ปีข้างหน้า (๒๕๖๐) เราจะรำลึกการเสียกรุงครั้งที่ ๒ และเข้าใจเพื่อนบ้านได้อย่างแท้จริง
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๖๒ เมษายน ๒๕๕๘ บทความที่ลงในเว็บไซต์ แนะนำสารคดีพิเศษ สัมภาษณ์ บอย-วิสูตร แสงอรุณเลิศ – งานไม่ประจำอิสระของคนอยากรวย ? จากป่าสู่เมือง
  นบพระภูมิบาล กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา นิตยสารสารคดี ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในหลายวาระ มีการจัดทำฉบับพิเศษพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์มาเป็นภาพปกนิตยสารถึงห้าฉบับ โอกาสนี้ขอเชิญผู้อ่านร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านนิตยสารสารคดี อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ *** นิตยสารสารคดี ปีที่ ๒๓ ฉบับที่