" /> 5 มิถุนายน - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]