" /> 29 มิถุนายน - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]