" /> 4 สิงหาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]