" /> 25 สิงหาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]