" /> 2 กันยายน - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]