" /> 1 พฤศจิกายน - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]