Flipbook สารคดี ฉบับที่ 392 - สารคดี.คอม

Flipbook สารคดี ฉบับที่ 392

พฤศจิกายน 23, 2017 
0


ขออภัยด้วย คุณไม่สามารถเข้าชมหน้านี้ได้ จำกัดสิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
เรื่องธรรมดาๆ น่าสนใจขึ้นได้ ด้วยกลวิธีการนำเสนอ วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี ค่ายลายลักษณ์วรรณศิลป์ปีนี้เป็นรุ่นที่ ๔ แล้ว ถือเป็นค่ ายอบรมการเขียนที่รวมยอดฝีมือด้านวรรณศิลป์ระดับศิลปินแห่งชาติไว้มากที่สุดก็ว่าได้ ปีนี้ผู้สมัครมาร่วมค่ายได้พบกับ กฤษณา
เส้นแบ่งที่พร่าเลือน? ของ สารคดี วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี ๑ สองวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดอบรม “การเขียนออนไลน์ บทความ/สารคดี”
เรื่องดีด้วยกลวิธีการเล่า วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี ห้องเรียนริมโขง ค่ายจุดประกายฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม โรงเรียนเชียงคาน รุ่นที่ ๘ เมื่อ ๑-๒ กุมภาพันธ์
วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี ภาพโดย : สุรเชษฐ์ วิรุฬห์ทรัพย์ เวลาคุยกันเรื่องการเขียนสารคดี คำถามหนึ่งที่มักมีมาจากนักเขียนใหม่-ไฟแรง เราจะเขียนสารคดีแบบนิยายได้ไหม? ไม่ใช่จะตีสำนวนหรือเล่นลิ้น แต่ต้องตอบว่า ได้-และไม่ได้