" /> 28 พฤศจิกายน - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]