" /> 1 ธันวาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]