" /> 2 ธันวาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]