" /> 19 ธันวาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]