" /> 20 ธันวาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]