" /> 22 ธันวาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]