" /> 23 ธันวาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]