" /> 24 ธันวาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]