" /> 27 ธันวาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]