" /> 31 ธันวาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]