ตารางพบนักเขียนที่บูทสารคดี-เมืองโบราณ
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเขียน
เจ้าของผลงานหนังสือที่ท่านชื่นชอบ

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23
17-28 ตุลาคม 2561
บูทสารคดี-เมืองโบราณ H11 เพลนารีฮอลล์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2018meetwriter01

2018meetwriter00

2018meetwriter02 2018meetwriter03 2018meetwriter04 2018meetwriter05 2018meetwriter06 2018meetwriter07