ตารางพบนักเขียนที่บูทสารคดี-เมืองโบราณ
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเขียน
เจ้าของผลงานหนังสือที่ท่านชื่นชอบ

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23
17-28 ตุลาคม 2561
บูทสารคดี-เมืองโบราณ H11 เพลนารีฮอลล์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์