" /> “อาสา” ด้วยใจ มาให้โอกาส : กลุ่ม ซ.โซ่ อาสา พัฒนาเด็กในชุมชนแออัด - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]