" /> แก่นธรรมบนผืนไตร การเดินทางผ่านยุคสมัยจากบังสุกุลสู่ขยะพลาสติก - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]