" /> “ปิดกั้นเส้นเลือด” และ “เหนือกว่าแม่น้ำ” เปิดตัวรายงานวันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก ๙ สิงหาคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]