ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 17 – รอบสัมภาษณ์

ค่ายสารคดีครั้งที่ 17

⟡ สัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3
อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี

.
โดยแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย

 • รอบเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น.
 • รอบบ่าย รายงานตัวเวลา 12.30 น.
  *ผู้ที่มาถึงช้ากว่าเวลา 08.15 น. (รอบเช้า) และ 12.45. (รอบบ่าย) ไม่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  .
  ⟡ ยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 65 ก่อนเวลา 18.00 น. ทาง inbox www.facebook.com/sarakadeemag
  ⟡ ผลงานเพิ่มเติมสามารถเตรียมไปพรีเซนต์กับคณะกรรมการ โดยทีมงานจะเตรียมโน้ตบุ๊คไว้ให้ (ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้)

⟡ รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์มีดังนี้ ⟡

ทีมนักเขียน

รอบเช้า หมายเลข 1-18

 1. ปนัดดา ปิ่นเเก้ว
 2. เนตรนภา ก๋าซ้อน
 3. ธีระเทพ จิตหลัง
 4. ธรรมรัฐ มูลสาร
 5. กาญจนพงค์ รินสินธุ์
 6. รักษิณา สิทธิคงศักดิ์
 7. โชคภิรักษ์ เถื่อนมี
 8. สาธิต สูติปัญญา
 9. พัชราคำ นพเคราะห์
 10. กัญญารัตน์ โฉมอุปฮาด
 11. สิปโปทัย ศรีบุญเรือง
 12. ชีวิน เหล่าเขตรกิจ
 13. กฤติมา สุวรรณโร
 14. นวพร เรืองศรี
 15. กันตาภา วรวิทยานนท์
 16. ภัคจิรา มาตาพิทักษ์
 17. ปณิชา ปานกลาง
 18. กนกวรรณ เชียงตันติ์

  รอบบ่าย หมายเลข 19-36
 1. นลินา ควรประดิษฐ์
 2. ชมพิชญา เอกพันธ์
 3. นทธร เกตุชู
 4. คคนางค์ ขามธาตุ
 5. กัลยกร หัวนา
 6. เก็จกาญจน์ ศรีลาชัย
 7. ดุลยกมล บุญพิทักษ์
 8. ปณต ศรีนวล
 9. จตุพร สุสวดโม้
 10. พิรฎา อุตตโมทย์
 11. ปาลิดา วีระวัฒน์
 12. ธัญพิชชา แก้วเพ็ง
 13. อนันตญา กาฮ์นี
 14. ลดาวัลย์ ตาไชยยศ
 15. สิทธรัตน์ วนธรรมพงศ์
 16. อธินันท์ อรรคคำ
 17. ซาฟีร่า เหล็มปาน
 18. ชลณิชา ทะภูมินทร์

ทีมช่างภาพ

รอบเช้า หมายเลข 1-17

 1. ศุภาวีร์ จุลบุตร
 2. อภิชญา ผ่องพุฒิ
 3. สิทธิศักดิ์ กลัดกันแสง
 4. เชี่ยวชาญ ภิบาล
 5. ปฏิภาณ จินดาประเสริฐ
 6. ภานุพงศ์ ชาญนรา
 7. อภิสิทธิ์ ปานวิเศษ
 8. ณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล
 9. ณัฐพล สืบกระพันธ์
 10. กฤตย์ ศิริสัจจาพิพัฒน์
 11. คริษฐ์ ช่วยอักษร
 12. วิรัญดา พันธ์คูณ
 13. ศนิ นิรัตน์
 14. ปุณยวีร์ ณรงค์ฤทธิ์
 15. ณัฐนิชา หมั่นหาดี
 16. ซูลฮาฟี อาแว
 17. ธนากร เพื่อนรักษ์

  รอบบ่าย หมายเลข 18-34
 1. คชาพล ภาณุดิถีกุล
 2. ธนกฤต แดงทองดี
 3. ปิติวัฒน์ อังวัฒนพานิช
 4. กัญจน์ มั่นจีระ
 5. กฤตัชณัฏฐ์ อินทรัตน์ วะหิม
 6. ธัชธรรม โตสกุล
 7. จารุเดช ไชยเลิศ
 8. ณัฏฐพล เพลิดโฉม
 9. วรรณวิสา คล้ายคลึง
 10. อัครพนธ์ ธนาภิวัฒน์
 11. ภาพิมล วีระเกียรติกิจ
 12. สมฤดี ยะสุกิม
 13. คณิน นวลคำ
 14. สโรชา เอิบโชคชัย
 15. นนท์ มีวัฒนานนท์
 16. ณัฐมล น้อยตะริ
 17. สร้างสรรค์ แสนจิตต์

ทีมวิดีโอครีเอเตอร์

รอบเช้า หมายเลข 1-17

 1. พันธ์ฤทธิ์ วรวุฒิวิทยารักษ์
 2. จารุภา ควนปัญญา
 3. ส่องแสง เต้าป้อม
 4. กะวิน ประดับชาติ
 5. นริษศรา นาคประนิล
 6. ธนชิต สิงห์แก้ว
 7. เจษฎา ขิมสุข
 8. ฟารีส บือราเฮง
 9. เสรีภาพ สอนโพธิ์
 10. อัญชัญ อันชัยศรี
 11. จิรโชติ เอี่ยมศรี
 12. สุดธิดา นุ้ยโดด
 13. เชนปกรณ์ แก้วภิรมย์
 14. ธนพล เจริญยิ่งสถาพร
 15. จุฬาลักษณ์ กุลชะโมรินทร์
 16. เนติธร แสงสุข
 17. ศศิ ชาติชำนิ

รอบบ่าย หมายเลข 18-35

 1. ศุภลาภ รักษาสถิตร์
 2. รัฐฐกรณ์ ศิริฤกษ์
 3. วิศิษ กองคำ
 4. ณัฐสิทธิ์ คำเจริญ
 5. ธัญพิสิษฐ์ นนท์ศรีราช
 6. อังคณา พลครบุรี
 7. อมลวรรณ ชูเลือน
 8. พันธ์ทิพย์ สุดาทิพย์
 9. กันต์สินี จิรมาศสุนทร
 10. ณิชกานต์ กาเผือก
 11. ชลธิศ แก้วเป็ง
 12. นพเก้า เพียรชนะ
 13. ปิยธิดา แหวนทองคำ
 14. สุชิตา แก่นงูเหลือม
 15. ภูมินทร์ อินดี
 16. พีรพัชร์ ไชยชาติ
 17. โมกข์ เชื้อภักดี
 18. ธนพงศ์ เทพารักษ์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสารคดีครั้งที่ 17
ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 5 เดือน
(ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กำหนด จำนวน 8 ครั้ง) ตามกำหนดการต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 4 มิถุนายน
ครั้งที่ 2 อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน *ลงพื้นที่
ครั้งที่ 3 อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน ⟡ ⟡ ⟡ (ย้ายจากวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน)
ครั้งที่ 4 วันที่ 2-3 กรกฎาคม *ลงพื้นที่
ครั้งที่ 5 เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม
ครั้งที่ 6 เสาร์ที่ 6 สิงหาคม
ครั้งที่ 7 เสาร์ที่ 17 กันยายน
ครั้งที่ 8 เสาร์ที่ 15 ตุลาคม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
สถานที่อบรม จัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี
และลงพื้นที่วันเดียว 1 ครั้ง กับลงพื้นที่ต่างจังหวัดค้างคืน 1 ครั้ง ทีมงานจะนัดแนะสถานที่กับผู้เข้าอบรมอีกครั้ง
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออัพเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่
inbox : www.facebook.com/sarakadeemag
พี่ใบตอง 02-5472700 ต่อ 139 หรือ 098-264-8590