แม่เปี๊ยกและแม่อ้อย คนปักชุดโขนแห่งบางลำพู

เรื่องราวของแม่เปี๊ยกและแม่อ้อย คนปักชุดโขนแห่งบางลำพู ผู้พยายามสืบทอดภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้หลงเหลือเพียงเรื่องเล่าและภาพวาดบนกำแพง

“โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม อลังการ และอ่อนช้อย เบื้องหลังความสวยงามไม่ได้มีเพียงท่ารำ ทำนองเพลง หรือการดำเนินเรื่องราว แต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้การแสดงแต่ละครั้งมีความสมบูรณ์มากขึ้นก็คือ “ชุดโขน” ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายชั้นสูง ที่ต้องใช้ทักษะการปักด้วยมืออย่างบรรจงและความประณีต เราจึงชวนทุกคนมารู้จักกับ “แม่เปี๊ยก” และ “แม่อ้อย” ผู้สร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาชุดโขนโบราณแห่งบางลำพู จากจุดเริ่มต้นสู่บทสรุปว่าสุดท้ายแล้วภูมิปัญญาการปักชุดโขนโบราณแห่งบางลำพูจะเป็นอย่างไร?

ขอบคุณ

  • ภาพวิดีโอจากรายการลุยไม่รู้โรย “ชีวิตวิถีใหม่”
  • ภาพวิดีโอจากรายการสวัสดีวันสุข

MUSIC
เพลง : Good Night
ศิลปิน : sixlei
อัลบัม : Good Night

เพลง : The Power of One
ศิลปิน : Secession Studios & Greg Dombrowski
อัลบัม : Herose

เพลง : Documentary Background Music
ศิลปิน : bdProductions

สนับสนุนโดย

  • วิริยะประกันภัย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
  • กิจกรรมโดย SarakadeeMagazine