เยี่ยมบ้านแฟนสารคดี คุณโชคชัย รัตนภราดร กับการหา สารคดี 300 เล่มอีกครั้ง

คุณโชคชัย รัตนภราดร
ชาว กทม. วัย ๔๕ ปี  อาชีพธุรกิจส่วนตัว

บ้านคุณโชคชัย รัตนภราดร อยู่ที่หมู่บ้านปาริชาต ถนนสาย ๓๔๕ (ปทุมธานี) และเป็นคนหนึ่งที่ประสบมหาอุทกภัย ๒๕๕๔

สารคดี ๓๐๐ เล่ม เสียหายไปพร้อมทรัพย์สินอื่น

Read more »

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tags: , , | 1 Comment

“ข้อมูลในหนังสือนี้ไม่ล้าสมัย มีให้อ่านทุกแนว” – สิทธิชัย สังข์ชุม

สิทธิชัย สังข์ชุม
นวมินทร์, กรุงเทพฯ

นักเดินป่าตัวยง  ก่อนหน้าทีม สารคดี จะยกพลไปเยี่ยมบ้าน  ในรอบ ๒-๓ เดือนที่ผ่านมาเขาพิชิตมาแล้วทั้งยอดกะเจอลา (ยอดเขาสูงอันดับ ๔ ของไทยในอุ้มผาง) เขาสอยดาว (จันทบุรี) เขาหลวง (นครศรีธรรมราช) ที่ราบสูงบอละเวนแห่งลาวใต้ ฯลฯ

Read more »

Categories: กิจกรรมพิเศษ | Tags: , , | Leave a comment

“ยังรอนิตยสาร สารคดี วางแผงทุกเดือนเหมือนรอคอยเพื่อนรัก” – อุดม ตันติต้องตา

อุดม ตันติต้องตา
รามคำแหง กรุงเทพฯ
อดีต : กองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี
ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เจ้าของร่วมสำนักพิมพ์จันทร์ระบำ
และจิตอาสากลุ่มส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน

Read more »

Categories: กิจกรรมพิเศษ | Tags: , , | Leave a comment

“เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้ว” – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.วินัย ศรีกนก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.วินัย ศรีกนก
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์วินัย ศรีกนก  มี สารคดี ครบ ๓๐๐ (กว่า) ฉบับ ตามเกณฑ์ของการเป็นแฟน สารคดี “รักกันจริง”

แต่ยังมีที่มากกว่านั้น ดังที่อาจารย์เล่าว่า

Read more »

Categories: กิจกรรมพิเศษ | Tags: , , | Leave a comment