browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: กิจกรรมพิเศษ

ชวนสมาชิก ช้อป ชม ชิม หนึ่งในกิจกรรมดี ๆ ในวาระ ๒๕ สารคดี

แพวาป่า : เรื่อง ประเวช ตันตราภิรมย์  บุญกิจ สุทธิญาณานนท์ : ภาพ วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคม ๒๕๕๔  สารคดี พาสมาชิกเดินทางไปจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตึกโบราณอายุ ๑๐๐ กว่าปีที่กลายมาเป็นที่ตั้ง “พิพิธภัณฑ์การแพทย์ไทย” ในปัจจุบัน  ชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์  และไปดูสวนสมุนไพรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง

Categories: กิจกรรมพิเศษ | Tags: , , , , | 1 Comment

ลูกซื้อ แม่เก็บ คุณแม่นารีทิพย์ และคุณอนุรัฐ พันธุมพันธ์

คุณแม่นารีทิพย์  และคุณอนุรัฐ พันธุมพันธ์ ชาวกรุงเทพฯ  วัย ๗๙ ปี และ ๔๙ ปี แม่อยู่บ้าน  ลูกเป็นสถาปนิก “แวะแผงหนังสือราวอาทิตย์ละครั้ง เป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้ว  จะสนใจหนังสือฉบับปฐมฤกษ์เป็นพิเศษ ถ้าเห็นว่าดีจะสมัครสมาชิกเลย  สารคดี นี่เห็นแล้วก็ชอบ จึงบอกให้แม่ช่วยสมัครสมาชิกให้  แม่ยังจำได้ใช่มั้ย”

Categories: กิจกรรมพิเศษ | Tags: , | Leave a comment

เยี่ยมบ้านแฟนสารคดี “ครอบครัวสมพงษ์”

วันชัย ตัน บรรณาธิการบริหาร และ สกล เกษมพันธุ์ บรรณาธิการภาพ  ตัวแทนทีมงาน สารคดี นำประกาศนียบัตรไปมอบแด่ครอบครัวสมพงษ์ เป็นรายแรกในฐานะแฟน สารคดี ที่มีนิตยสารเก็บครบ ๓๐๐ เล่ม ที่บ้านย่านบางกอกน้อย ธนบุรี เป็นเรื่องมหัศจรรย์ (สำหรับชาว สารคดี) กับการที่รู้ว่ามีผู้อ่านจำนวนหนึ่งเก็บนิตยสารรายเดือนฉบับนี้ไว้ครบทุกเล่มตลอด ๒๕ ปีแรกของนิตยสาร  หลังเราออกประกาศหาตัว มีกลุ่มผู้อ่านแสดงตัวเข้ามาแล้ว ๑๐ กว่าราย ซึ่งเราขอเรียกเขาว่า แฟนอ่าน “รักกันจริง”

Categories: กิจกรรมพิเศษ | Tags: , , , | Leave a comment

ปิดค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ ๖ ทบทวนความรู้ ก่อนเข้าสู่สนามจริง

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นวันเปิดค่าย นักเขียนสารคดี ครั้งที่ ๖ ครั้งแรก โดยในครั้งนั้นมีผู้เข้าอบรม ๔๔ คน หลังจากวันนั้น ผู้เข้าอบรมทั้ง ๔๔ คน ก็ได้ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน เคี่ยวกรำ เป็นระยะระยะเวลา ๓ เดือน จากวิทยากรประจำค่ายทั้ง ๖ ท่าน คือ อรสม สุทธิสาคร, วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และวิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ ซึ่งดูแลน้องๆทางด้านการเขียน โดยมี บุญกิจ สุทธิญาณานนท์, ประเวช ตันตราภิรมย์ และวิจิตต์ แซ่เฮ้ง สอนเรื่องการถ่ายภาพ รวมถึงวิทยากรขาจรที่มาสร้างแรงบันดาลใจ เช่น ธีรภาพ โลหิตกุล, ศุ บุญเลี้ยง และ นัท สุมนเตมีย์

Categories: ค่ายสารคดี | Tags: , , , , , | Leave a comment