browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: ค่ายสารคดี

เปิดแล้วค่ายนักเขียนสารคดี นักเขียน+ช่างภาพ ครั้งที่ 8

นิตยสารสารคดี เปิดรับสมัครค่ายนักเขียนสารคดีแบบต่อเนื่องหนึ่งเดียวในเมืองไทย “ค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ 8” ประจำปี 2555 Continue reading »

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tags: , , , , | Leave a comment

ปิดค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ ๖ ทบทวนความรู้ ก่อนเข้าสู่สนามจริง

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นวันเปิดค่าย นักเขียนสารคดี ครั้งที่ ๖ ครั้งแรก โดยในครั้งนั้นมีผู้เข้าอบรม ๔๔ คน หลังจากวันนั้น ผู้เข้าอบรมทั้ง ๔๔ คน ก็ได้ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน เคี่ยวกรำ เป็นระยะระยะเวลา ๓ เดือน จากวิทยากรประจำค่ายทั้ง ๖ ท่าน คือ อรสม สุทธิสาคร, วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และวิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ ซึ่งดูแลน้องๆทางด้านการเขียน โดยมี บุญกิจ สุทธิญาณานนท์, ประเวช ตันตราภิรมย์ และวิจิตต์ แซ่เฮ้ง สอนเรื่องการถ่ายภาพ รวมถึงวิทยากรขาจรที่มาสร้างแรงบันดาลใจ เช่น ธีรภาพ โลหิตกุล, ศุ บุญเลี้ยง และ นัท สุมนเตมีย์

Categories: ค่ายสารคดี | Tags: , , , , , | Leave a comment

โฉมหน้าผู้เข้ารอบสุดท้าย ค่ายSCG

และแล้วค่ายนักเขียนสารคดี ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญใจดีอย่าง SCG ก็เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายเสียที เพราะความเข้มข้นของค่าย ครั้งนี้จึงเหลือน้องๆที่เข้ารอบเพียง 8 คน เท่านั้น ในวันเสาร์(25 ก.ค.) ที่ผ่านมา พี่วี (วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง) และพี่อรสม (อรสม สุทธิสาคร) วิทยากรประจำค่าย ได้ให้กำลังใจน้องๆว่า การจะประสบความสำเร็จในอาชีพนักเขียนนั้น ไม่ได้อยู่ที่ใครเก่งกว่าใคร แต่อยู่ที่ใครมีความมุ่งมั่นมากกว่าต่างหาก บางครั้งพรสวรรค์ก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าพรแสวงนักหรอก — จริงม่ะ

Categories: ค่ายสารคดี | Tags: , , , , | 1 Comment

ปิดค่ายtk.ยะลา..จนกว่าจะพบกันใหม่

  น้ำใจนักเรียน     ลงใต้ไปยะลาคราวนี้ เป็นครั้งสุดท้ายของโครงการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ ทีเคปาร์ค วันนี้เด็ก ๆ ใส่เสื้อยืดสีดำสกรีนสีเหลือง “ปั้นดินให้เป็นดาว สู่การเป็นนักเขียนสารคดี” ทุกคน จนอดถามไม่ได้ว่าใส่เสื้อทีมอะไรกัน คำตอบที่ได้คือเสื้อค่ายนักเขียนสารคดีที่ครูมาสอนอยู่นี่แหละ

Categories: ค่ายสารคดี | Tags: , , , , , | Leave a comment