" /> ติดต่อโฆษณา - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

Home ติดต่อโฆษณา

ติดต่อโฆษณา

ติดต่อโฆษณานิตยสาร

ติดต่อโฆษณาเวบไซต์ sarakadee.com (หน่วย กว้าง X ยาว เป็น pixel)

  • แบนเนอร์ขนาด 728 X 90 เฉพาะส่วนบน ปรากฎในเนื้อหาบทความ และหน้าด้านในต่างๆ
  • แบนเนอร์ขนาด 728 X 90 เฉพาะส่วนล่าง ปรากฎในเนื้อหาบทความ และหน้าด้านในต่างๆ
  • แบนเนอร์ขนาด 728 X 90 ขึ้นทั้งด้านบนและด้านล่าง ปรากฎในเนื้อหาบทความ และหน้าด้านในต่างๆ  อัตราโฆษณา
  • แบนเนอร์ด้านขวามือ ขนาด 250X250 ปรากฎเฉพาะหน้าแรกของเว็บไซต์
  • แบนเนอร์ด้านขวามือ ขนาด 234 X 60 ปรากฎเฉพาะหน้าแรกของเว็บไซต์
  • แบนเนอร์บล็อกนักเขียน ได้แก่ บล็อกวันชัย ตัน(สิ่งแวดล้อม และสังคม), สุเจน(ประวัติศาสตร์), เสือจุ่น(จักรยาน), รุ่งโรจน์(ดูนก), กิจกรรมพิเศษ และห้องภาพสารคดี  ขนาด 200 X 200, 160 X 600 และ 468 X 60 แบบขึ้นรวมทั้งหมด
  • และอื่นๆ ติดต่อที่ contact@sarakadee.com หรือ โทร.02-547-2700 ต่อ 115-120 ฝ่ายโฆษณา