เย็นวันนั้นที่คลองบางพรม

วันอังคาร, ตุลาคม 9th, 2007

ใครจะรู้ไหมว่า แค่พ้นจากถนนใหญ่มาเพียงไม่ถึงร้อยเมตร เราก็จะได้พบกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปแล้ว

กรุงเทพแต่เดิมนั้นเป็นเมืองที่อยู่บนที่ลุ่ม บ้านเรือนปลูกกันอยู่ริมน้ำและมีคูคลองซอกซอนไปตามชุมชนต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก แม้ว่าการพัฒนาเมืองจะเริ่มต้นจากการถมคลองสร้างถนน บริเวณริมถนนมีการสร้างตึกแถว แต่ว่าเพียงแค่ลองใช้เส้นทางเล็กๆ ริมคลอง โลกเบื้องหน้าสายตาก็เปลี่ยนไป

บางพรม

เส้นทางเล็กๆ ริมคลองบางพรมที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนใหญ่แถบพุทธมณฑล ทำให้เรารู้ว่ายังมีจักรยานคันอื่น และมีคลองที่น้ำใสพอกับการอาบ ถ้าสังเกตสักนิดจะพบว่ายังมี “ยอ” ให้ยก แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ปลามากน้อยแค่ไหน

(more…)