ถ่ายรูป “จักรยาน” เล่นๆ ที่เมืองโบราณ

วันจันทร์, เมษายน 28th, 2008

ปี 2506
เล็ก วิริยะพันธุ์ ลงทุนสร้างเริ่มต้นสร้างเมืองโบราณ

วันนั้น มีแต่คนสงสัย ทำไปทำไม ทำเพื่ออะไร
แต่วันนี้ที่ผ่านมาเกือบครึ่งศตวรรษ หลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในเมืองโบราณ ทรงคุณค่า
และกลายเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมไทยหลายประเภท ที่กำลังเลือนหาย

หน้าศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม จาก เพชรบุรี

(more…)