" /> ถาม-ตอบ (FAQs) - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

Home ถาม-ตอบ (FAQs)

ถาม-ตอบ (FAQs)

 

1.กลุ่มเป้าหมายหลักและรองของนิตยสาร

 • ให้ความรู้แก่ผู้อ่านทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่ผู้อ่านวัย 20-40 ปี (นิสิตนักศึกษาจนถึงวัยทำงาน)

2. วัตถุประสงค์หรือเหตุผลในการจัดทำนิตยสารสารคดี

 • นำเสนอทั้งสาระและความบันเทิงอันหลากหลาย ในเรื่องธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม ชีวิต สังคม การอนุรักษ์ เหตุการณ์สำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ต่างประเทศ การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยมีจุดยืนในการ “ให้ปัญญาและความรู้” มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน หวังให้เรื่องราวที่นำเสนอมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งต่อสังคมและตัวผู้อ่านเอง เช่น ก่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเผยแพร่เรื่องราวของบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในสังคม

3. ประวัติการก่อตั้งนิตยสารสารคดีเป็นอย่างไร ?

4. ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 • มีการเปลี่ยนแปลงราคาคือ 40 บาท, 37 บาท, 45 บาท, 55 บาท, 65 บาท, 80 บาท, 90 บาท, 100 บาท, และ 120 บาท

5. เริ่มจัดทำเว็บไซต์ตั้งแต่ พ.ศ.ใด

 • นิตยสารสารคดี และบริษัทวิริยะธุรกิจจัดทำเว็บไซต์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ในรูปแบบ HTML นอกเหนือจากนิตยสารสารคดี ยังรวมถึงวารสารเมืองโบราณ, นายรอบรู้ และโลกรายเดือน จนปัจจุบันเว็บไซต์วารสารเมืองโบราณ และนายรอบรู้ ได้แยกดูแลออกมาเป็นอีกสองเว็บไซต์ และกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ทั้งสามแห่ง


6. วิวัฒนาการของนิตยสาร (ไม่ได้หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์) เป็นอย่างไร

 • นิตยสารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดรูปเล่มอยู่ตลอด ในยุคแรกมีการปรับเปลี่ยนรูปเล่ม และการจัดหน้า ประมาณ 2-3 ปี ปัจจุบันทางทีมงานจะมีการปรับปรุงรูปเล่มทุกปี และในฉบับขึ้นปีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2551 ได้มีการเปลี่ยนปกนิตยสารด้วยกระดาษการ์ดขาว ไม่เคลือบพีวีซี เพื่อลดการใช้พลาสติก

7. บริการอื่นๆที่นอกเหนือจากนิตยสารคดี

บริษัทวิริยะธุรกิจมีบริการอื่นๆ คือ

 • บริการศูนย์ข้อมูล และห้องสมุด จัดเก็บข้อมูลนิตยสาร สารคดี และสำนักพิมพ์ โดยให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลนิตยสารฉบับเก่า
 • บริการการเช่าสไลด์ภาพถ่าย ให้บริการเช่าสไลด์ภาพถ่ายรูปภาพหมวดหมู่ต่างๆ (อย่างไรก็ตามบริการดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

8. มีการปรับเปลี่ยนคอลัมน์เพื่อให้เข้ากับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคของสังคมสารสนเทศหรือไม่อย่างไร

 • ปัจจุบันนิตยสารสารคดีได้เพิ่มคอลัมน์ “โลกเสมือน” เพื่อติดตามข่าวสารทางอินเตอร์เนต และแนะนำเว็บไซต์
 • ส่วนในยุคก่อนหน้านี้ระหว่างปี พ.ศ.2541-2542  คอลัมน์โลกใบใหญ่มีการแนะนำเว็บไซต์ในส่วน WWW Knowledge นอกจากนี้ในส่วนของการค้นคว้าข้อมูลมีนักเขียนหลายคนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ มากขึ้น

9. ความแตกต่างของคอลันน์ระหว่างบนเว็บไซต์กับฉบับจริง

 • เว็บไซต์นำเนื้อหาจากในนิตยสาร สารคดี มาลงทั้งหมด แต่คัดเลือกมาเฉพาะบางคอลัมน์เท่านั้น เช่นในนิตยสารแต่ละฉบับ ทางเว็บไซต์จะคัดมาประมาณ 5-6 คอลัมน์ นอกจากนี้ภาพบางส่วนจะไม่สามารถนำมาลงบนเว็บไซต์ได้ เนื่องจากเป็นการออกแบบสำหรับรูปเล่มของนิตยสาร เช่น ภาพกราฟฟิค, แผนผัง, และภาพที่เน้นการเก็บรายละเอียดขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถลงให้เหมาะสมกับขนาดของเว็บไซต์ได้

10. มีรับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่

 • ปัจจุบันทางกองบรรณาธิการเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน แต่พิจารณาเป็นกรณีไปเนื่องจากบุคลากรของเราไม่เพียงพอ

11. สามารถส่งจดหมายหานิตยสาร สารคดี ได้ที่ใด

 • เรายินดีรับความคิดเห็นของผู้อ่านทุกท่าน โดยสามารถส่งข้อเสนอแนะ คำติชม รวมทั้งความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ นิตยสาร สารคดี มาได้ที่ คอลัมน์ “เขียนถึง สารคดี” (ที่อยู่ – กองบรรณาธิการ นิตยสาร สารคดี เลขที่ 3 ซอยนนทบุรี 22 ถ.นนทบุรี(สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 หรือทางอีเมล์ : writetosarakadee@yahoo.com

12. นิตยสาร สารคดี รับข้อเขียน และภาพถ่ายจากบุคคลภายนอกหรือไม่ ?

 • เรายินดีเปิดรับข้อเขียนและภาพถ่ายเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 1. เป็นงานเขียนสารคดีแนวใดก็ตามที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน ความยาวไม่เกิน 30,000 ตัวอักษร
 2. ระบุชื่อ-นามสกุลผู้เขียน และที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 3. กรณีภาพถ่าย กรุณาทำสำเนาภาพเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ และไม่รับฟิล์มสไลด์เนื่องจากกองบรรณาธิการไม่ัรับประกันการสูญหายระหว่างกระบวนการพิจารณา
 4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการบรรณาธิการต้นฉบับตามที่บรรณาธิการเห็นสมควร
 5. ข้อเขียนที่อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งใดก็ตามหรือใช้ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต กรุณาระุบุแหล่งที่มาทุกครั้ง
 6. ต้นฉบับและภาพจะไม่มีการส่งคืน ผู้เขียนควรทำสำเนาไว้ในทุกกรณี
 7. ส่งต้นฉบับและภาพเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ “บรรณาธิการต้นฉบับ นิตยสาร สารคดี บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด 3 ซอยนนทบุรี 22 ถ.นนทบุรี(สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 หรืออีเมล์ sarakadee@yahoo.com วงเล็บมุมซองหรือหัวข้ออีเมล์ว่า ส่งงานเขียน (และภาพ) เพื่อพิจารณา”

สื่อออนไลน์

1. นิตยสาร สารคดี มีเฟซบุ๊ค หรือ ทวิตเตอร์หรือไม่ ?

 • เพจเฟซบุ๊ค – http://www.facebook.com/sarakadeemag
 • ทวิตเตอร์ – http://www.twitter.com/sarakadee

2. บทความเก่ามาแรงประจำสัปดาห์คืออะไร

 • เป็นการนำเสนอบทความเก่ามาแรงที่ลงไว้ในนิตยสาร และเว็บไซต์ นั่นคือลงเป็นระยะเวลามาแล้วอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป แต่กลับพบยอดผู้ชมเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว