กลับไปหน้า สารบัญ
ม อ ร์ นิ่ ง ก ล อ รี
 
 
   แย้มกลีบประกายอรุณ อ่อนอุ่นละมุนฉาย
เฉิดฉันพรรณราย จะต้อนรับฤดูกาล
   คลี่คล้อยค่อยเคลื่อนคลาย สายวสันต์อันอันดรธาน
เหมันต์ก็ผันวาร แลผันวัยให้ชีวา
   แดนหนาวคือเช้ารุ่ง จรุงชัยชวาลา
สุริยนสนธยา ก็ย่างย่ำเข้ายามเย็น
   ม่วงหมอกดอกมอร์นิ่ง- กลอรีพริ้งผกายเพ็ญ
หยัดอยู่ให้รู้เป็น ฉะนี้หนอนะชีวิต