สารคดี ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๔ "หุ่นจีนไหหลำในเมืองไทย"

ประเทศไทย ควรมีสถานกาสิโนถูกกฎหมาย หรือยัง ?

ยกเลิกพระราชบัญญัติสุรา ๒๔๙๓ ทางออกของปัญหา "เหล้าพื้นบ้าน" ?
(ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่)
เกษร สิทธิหนิ้ว : รายงาน / บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ถ่ายภาพ
    ผลการวิจัยเรื่อง "อุตสาหกรรมการพนัน : ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระบุว่า รายได้จากธุรกิจการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทยทั้งหมด (หวยใต้ดิน, พนันบอล, พนันมวย, บ่อน, หวยหุ้น ฯลฯ) ที่ทำการศึกษาระหว่างปี ๒๕๓๖-๒๕๓๘ อาจมีมูลค่าสูงถึงปีละ ๓๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยคาดว่าในอนาคตเงินรายได้ดังกล่าวจะสูงกว่านี้มาก นอกจากนี้จากผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ใหญ่ร้อยละ ๗๐ เล่นการพนัน (หวยใต้ดิน) เป็นประจำ 
    ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาพื้นที่ชายแดนที่ว่า ปัจจุบันมีบ่อนตามแนวชายแดนไทยอยู่ ไม่ต่ำว่า ๒๒ บ่อน โดยบ่อนส่วนใหญ่มักมีนักธุรกิจ และนักการเมืองไทย เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย คนที่เล่นส่วนใหญ่เป็นคนไทย ทำให้มีเงินไหลออกนอกประเทศปีละ ๓ แสนล้านบาท จากการสำรวจบ่อนการพนัน ๗ แห่งในปอยเปตพบว่า มีคนไทยเข้าไปเล่นถึงวันละ ๗๐๐-๑,๐๐๐ คน แต่ละคนเล่นไม่ต่ำกว่าวันละ ๕ แสนถึง ๑ ล้านบาท 
    ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจการพนันของไทย มีขนาดใหญ่มาก และมีผลประโยชน์มหาศาล จำนวนเงินที่ไหลออกนอกประเทศ ประกอบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ไทยกำลังเผชิญ จุดกระแสให้หลายฝ่ายเรียกร้อง ให้มีการอนุญาตเปิดสถานกาสิโนถูกกฎหมายขึ้น เพื่อหารายได้เข้ารัฐ ช่วยพยุงฐานะเศรษฐกิจการเงินของประเทศ 
    หลายปีที่ผ่านมา ประเด็นที่ว่า ประเทศไทยควรเปิดให้มีสถานกาสิโน หรือบ่อนการพนันถูกกฎหมายหรือไม่ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอยู่หลายครั้ง แต่คงไม่มีครั้งไหนชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากเท่าในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีการเอ่ยถึง ความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ก็มักแตกออกเป็นสองฝ่ายเสมอ ครั้งนี้ก็เช่นกัน
    ฝ่ายที่พยายามผลักดันให้สถานกาสิโนเปิดได้อย่างถูกกฎหมายนั้น มีมุมมองหลักจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ คือเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ และสกัดกั้นไม่ให้เงินส่วนนี้ ไหลออกไปยังบ่อนการพนันรอบๆ ชายแดน นอกจากนี้ยังมองว่า วิธีการดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาการคอรัปชันของเจ้าหน้าที่ และทำให้รัฐ สามารถเข้าจัดการควบคุมธุรกิจการพนันเถื่อน ที่ลักลอบทำกันอยู่ในเวลานี้ได้มากขึ้น
    ส่วนฝ่ายที่คัดค้านนั้นมีฐานคิด และมุมมองด้านสังคม โดยมองว่า การเปิดให้มีสถานกาสิโนถูกกฎหมายในเมืองไทย จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพย์ติด การฟอกเงิน โสเภณี อาชญากรรม ฯลฯ และเห็นว่าเม็ดเงินที่ได้จากสถานกาสิโน ไม่ว่าจะมีจำนวนมหาศาลเท่าใด ก็ไม่คุ้มกับผลกระทบ และความเสียหายระยะยาว ที่จะเกิดแก่สังคมไทย 
    ขณะนี้กฎหมายไทย อนุญาตให้มีการเล่นการพนันอยู่แล้ว เป็นบางประเภท พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๘๗ มีบัญชี ก ที่ห้ามไม่ให้มีการอนุญาตให้เล่น ยกเว้นแต่เมื่อรัฐบาลเห็นว่าสมควร ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็จะอนุญาตโดยออกพระราชกฤษฎีกา เช่น บัคคารา สล็อตแมชชีน ไฮโล หวย ก ข เป็นต้น ส่วนบัญชี ข ซึ่งกำหนดให้มีการอนุญาตให้เล่นการพนันได้บางประเภท เช่น ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า นั้น เนื่องจากมีกฎเกณฑ์การอนุญาตที่เข้มงวด เจ้าของบ่อนส่วนใหญ่จึงหาทางหลีกเลี่ยง ทำให้มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ และลักลอบเล่นกันทั่วไป
    แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่า การพนันนั้นอยู่คู่กับคนไทยสังคมไทยมาเนิ่นนาน และคงยากที่จะหามาตรการใด มาปราบปรามให้หมดสิ้นไปได้ ทว่าท่ามกลางกระแสธุรกิจการพนัน (ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และแพร่กระจายไปในคนทุกกลุ่ม ทุกเพศวัย ชนชั้นฐานะ เช่นทุกวันนี้ การหาหนทางเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ โดยเปิดให้มีการตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฏหมายขึ้นในประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การทำให้การพนันในบ่อน กลายเป็นธุรกิจถูกกฎหมาย โดยเชื่อว่าจะเป็นการง่ายต่อการควบคุม ก็ยังคงเป็นทางเลือกล่อแหลม ที่ต้องการการใคร่ครวญอย่างรอบด้าน และจริงจังจากคนในทุกภาคส่วนของสังคม 

ร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
คลิกที่นี่


อ่านสนับสนุนต่อ คลิกที่นี่ดร. วิบูลย์ แช่มชื่น
ประธานคณะอนุกรรมการ ศึกษาปัญหาพื้นที่ชายแดน 
คณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา
อ่านคัดค้านต่อ คลิกที่นี่ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป

ส นั บ ส นุ น

  คั ด ค้ า น  

  • คนไทยเล่นการพนันอยู่แล้ว จะถูกกฎหมาย หรือไม่ถูกกฎหมายก็เล่นกันอยู่ดี จึงควรทำให้ถูกกฎหมาย เพื่อให้สามารถควบคุมได้ เป็นการปรับเศรษฐกิจนอกระบบ ให้อยู่ในระบบ
  • จะมีผลดีด้านเศรษฐกิจ รัฐจะมีรายได้จากการเก็บภาษี จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และเป็นการป้องกันเงิน ไหลออกนอกประเทศ 
  • คนไทยจะมีงานทำมากขึ้น เพราะจะเกิดธุรกิจ และการจ้างงาน ที่เกี่ยวเนื่องตามมา
  • ที่เป็นห่วงว่า อาจเกิดปัญหาการฟอกเงิน อาชญากรรม ยาเสพย์ติด และโสเภณี ตามมา สามารถป้องกันได้ 
  • ธุรกิจการพนัน ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริง เหมือนการประกอบอาชีพอื่น เป็นเพียงการถ่ายโอนรายได้ จากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ในลักษณะที่คนหนึ่งได้คนหนึ่งเสีย
  • การเปิดให้มีสถานกาสิโนถูกกฎหมาย จะทำให้คนหันมาเล่นการพนันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะวิถีชีวิตของนักพนัน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน
  • สถานกาสิโนถูกกฎหมาย จะเป็นแหล่งฟอกเงิน ที่ได้จากการทำทุจริตผิดกฎหมาย ทำให้การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน หรือที่มาที่ไปของเงิน ทำได้ยากขึ้น
  • การหารายได้เข้ารัฐ มีความสำคัญรองจากเรื่องคุณภาพของคนในสังคม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ ี 
อ่านฝ่ายสนับสนุน คลิกที่นี่
click here
อ่านฝ่ายคัดค้าน คลิกที่นี่
click here
กลับไปหน้า สารบัญ

แล้วคุณล่ะ สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
ต้องการ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม คลิกที่นี่


แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ พิ่ ม เ ติ ม

ชื่อ-สกุล: *
E-Mail:
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม: *
*

 

พบเห็น ข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันแจ้ง ผู้ดูแลเว็ป (WebMaster) ขอบคุณครับ

วัยรัสเกิดขึ้นได้ยังไง ครับพี่คนสวย,คนล่อ
เอนก อินทสุข <cat4birds@hotmail.com>
- Monday, June 20, 2005 at 01:19:36 (EDT)

ค้านค่ะ เห็นด้วยกับเหตุผลของครูประทีป และอย่างที่ฝ่ายเสนอให้ข้อมูลว่าคนเล่นการพนันโดยมากจะเสียมากกว่าได้ร้อยละเก้าสิบ คิดถึงสภาพครอบครัวของคนเสียพนัน ต้องไประบายออกกับผู้คนที่บ้าน และต้องหาทางเอาคืน คนเล่นหนึ่งในสิบอาจจะได้ แล้วมันเป็นรายได้ที่เกิดจากการทำงานหรือเปล่า มั่นคงแน่นอนหรือเปล่า เล่นได้ก็อยากเล่นอีก ไม่ว่าได้หรือเสีย ก็ทำให้ติดรสพนันได้ง่ายๆ ติดแล้วเลิกยากกว่าติดยาซะอีก พูดมาในฐานะที่ตัวเองเคยเล่นพนันมาหลายปีน่ะ พอล้างมือในอ่างทองได้ ก็มีเวลาไปทำอะไรๆ ที่มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นเยอะเลย ถ้ามีบ่อนถูกกฎหมาย เห็นภาพเลยว่าญาติพี่น้อง และเพื่อนหลายคนจะเอาเวลาที่เคยมีให้ครอบครัวเข้าบ่อน แทนที่จะเข้าครัว ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือหรือไปเที่ยวกับลูกๆ เละแน่นอนค่ะ เดี๋ยวนี้คนกลุ่มนี้ก็เล่นกันค่ะ ปีละหน สองหน ประมาณวันปีใหม่ ตรุษจีนอะไรอย่างนี้ และก็ไม่อยากจะตะเกียกตะกายไปเล่นที่มาเก๊า หรือปีนัง ลองคิดถึงคนหาเช้ากินค่ำดูสิ ว่าถ้าเข้าบ่อนง่ายๆ เหมือนไปกินส้มตำหน้าปั๊มอะไรจะเกิดขึ้น แล้วที่ว่าจะดึงดุดนักท่องเที่ยวน่ะ อันนี้จะเป็นจุดขายของเมืองไทยหรือ สภณ. ขายบริการ และยาเสพติด ยังให้ภาพลบของไทยไม่พอหรือไร แล้วที่บอกว่ารัฐจะได้เก็บภาษีได้ด้วย ทำไมไม่ไปรื้อเรื่องภาษีฝิ่นขึ้นมาซะเลย ค้านค่ะ เรื่องไม่ดีอย่าทำให้ถูกกฎหมายเลยนะคะ อย่าบอกว่าพนันเป็นธรรมชาติของ คนอยู่แล้ว รัฐไม่มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมธรรมชาติด้านลบของประชาชนให้แสดงออกมาได้สะดวกดายขึ้นค่ะ
จั่น <cat4birds@hotmail.com>
- Saturday, April 24, 2004 at 12:00:06 (EDT)

No agree
เป <nunrada>
- Thursday, December 11, 2003 at 23:40:51 (EST)

ตอนนี้พวกนายทุนซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ที่เกี่ยวกับบ่อนคาสิโน รวมทั้งศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจร ไว้ที่ท่าเรือต่างๆ รอให้รัฐบาลเปิดไฟเขียวเท่านั้น....ส่วนเรื่องการลงประชามติ ผมเห็นหางโผล่แล้วครับ ถึงเวลาที่เราชาวไทย ควรหันมาเอาใจใส่ อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดเราก็ควรมีข้อมูล ข้อเท็จจริงที่มีเหตุผล และช่วยให้ข้อมูลความรู้(เป็นทางหนึ่งที่พวกเราทำได้) อย่าตกเป็นทาสแห่งความไม่รู้ ถ้ามีข้อมูลที่สนับสนุน หรือไม่สนับสนุน โปรดให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงด้วยครับ ขอบคุณครับ
ศุภกาญจน์ ชยาพัฒน์ <supakan_j@hotmail.com>
- Tuesday, December 09, 2003 at 11:59:39 (EST)

ตอนนี้พวกนายทุนซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ที่เกี่ยวกับบ่อนคาสิโน รวมทั้งศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจร ไว้ที่ท่าเรือต่างๆ รอให้รัฐบาลเปิดไฟเขียวเท่านั้น....ส่วนเรื่องการลงประชามติ ผมเห็นหางโผล่แล้วครับ ถึงเวลาที่เราชาวไทย ควรหันมาเอาใจใส่ อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดเราก็ควรมีข้อมูล ข้อเท็จจริงที่มีเหตุผล และช่วยให้ข้อมูลความรู้(เป็นทางหนึ่งที่พวกเราทำได้) อย่าตกเป็นทาสแห่งความไม่รู้ ถ้ามีข้อมูลที่สนับสนุน หรือไม่สนับสนุน โปรดให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงด้วยครับ ขอบคุณครับ
ศุภกาญจน์ ชยาพัฒน์ <supakan_j@hotmail.com>
- Tuesday, December 09, 2003 at 11:59:31 (EST)

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบ และอย่าใช้อารมณ์กับถือมานะทิฐิ เราชาวไทยควรหันมาร่วมคิด และเสนอวิธีใหม่ๆ ที่ดีกว่า.....สามัคคีเถอะครับ เอาใจช่วย
คนมีจิตสำนึก
- Tuesday, December 09, 2003 at 11:29:33 (EST)

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบ และอย่าใช้อารมณ์กับถือมานะทิฐิ เราชาวไทยควรหันมาร่วมคิด และเสนอวิธีใหม่ๆ ที่ดีกว่า.....สามัคคีเถอะครับ เอาใจช่วย
คนมีจิตสำนึก
- Tuesday, December 09, 2003 at 11:29:07 (EST)

เบื่อกับคำเรียกตัวเองว่า พวกเมืองพุทธ/ ชาวพุทธ เสียจริงๆ ดีแต่ปากพร่ำ ถามทีเถิด แค่ศีล 5 ข้อเนี่ยท่านที่เรียกตนว่าเป็นชาวพุทธน่ะรักษากันได้กี่ข้อ ป.ล.ข้าพเจ้ามิได้หมิ่นศาสนา ศาสนาไม่ได้ต่ำลง ที่ต่ำลงคือผู้ที่สืบทอด ดูวัดวาอารามสิ เป็นพุทธพาณิชย์ ขายศรัทธา(โดยไม่ส่งเสริมปัญญา) จนเจ้าอาวาสร่ำรวยกันเป็นแถว
คนไทย
- Friday, December 05, 2003 at 06:03:18 (EST)

ประเทศอื่นที่เขามีก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรมากมายเลยนี่ ทำไมขัดแย้งกันนัก (ไม่เข้าใจ อย่าคิดแบบโบรานๆ) ถ้าคนเล่นมันจะเลวก็เลวที่ตัวมันอยู่แล้ว
คนไทย
- Tuesday, November 25, 2003 at 23:03:33 (EST)

ความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ดูเหมือนดี แต่ดีเพียงมุมมองเดียว ไม่มองทั้งระบบ ถ้ามองทั้งองค์รวมแล้วจะเห็นว่าความคิดที่ว่าเปิดบ่อนคาสิโน...ถูกกฎหมายในไทยเป็นการไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะปัญหาอื่นๆจะตามมา(side effect) หากคิดว่าการเปิดบ่อนฯ เป็นปัญหาระดับชาติที่ควรแก่การแก้ไข ผมขอเสนอว่า ควรให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรม,จริยธรรม อีกทั้งทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาครัฐควรหางานให้ทุกคนมีงานทำ และหากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าและผลดีต่อส่วนรวม จบแค่นี้ก่อนครับ....(อบายมุข=การพนันเป็นหนึ่งในหกอย่างของอบายมุข=เป็นทางแห่งความเสื่อม)
ศุภกาญจน์ ชยาพัฒน์ <supakan_j@hotmail.com>
- Thursday, November 20, 2003 at 13:25:39 (EST)

ครูบาอาจารย์ที่คัดค้านการพนันเป็นคนดี แต่คนที่สนับสนุนการพนันเป็นคนเลว ถ้าเป็นด๊อกเตอร์ก็เป็นด๊อกเตอร์เลวๆ
นายธนา เรืองอำพัน <thana_2502@hotmail>
- Tuesday, November 11, 2003 at 11:14:30 (EST)

เห็นด้วยค่ะ
..........
- Sunday, November 09, 2003 at 11:05:58 (EST)

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แค่นี้อาชญากรรมก็เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้ว อย่าคิดง่าย ๆ แค่บอกว่าก็เล่นกันอยู่แล้ว เดี๋ยวคนสุจริตอื่น ๆ ต้องพลอยรับเคราะห์กรรมที่เขาไม่ได้มีส่วนด้วย เอาเวลาไปคิดแก้ไขที่ต้นเหตุกันดีกว่า อย่าให้มีแมงเม่ามากกว่านี้เลย แค่นี้ชนชั้นก็ห่างกันมากขึ้นทุกทีแล้ว นักการเมืองอย่าเห็นแก่กินแก่ได้มากนักเลย อย่าให้ประเทศไปล่มจมกับอบายมุขมากไปกว่านี้ อย่าให้ลูกหลานในวันข้างสาปแช่งเลยนะ
สัญญา ธัชธรรม <sanya_t007@yahoo.com>
- Sunday, November 02, 2003 at 23:43:22 (EST)

เลิกอ้างว่าเมืองพุทธ เสียทีเถอะ คำคำนี้ใช้ได้ดีเมื่อสมัยก่อนโน้น สมัยนี้พระยังใส่วิกเที่ยวเธค แต่งตัวเป็นทหาร มั่วสีกา ขายยาบ้า มันอยู่ที่ความรับผิดชอบกับมาตรฐานการควบคุมตะหาก เห็นด้วยที่จะให้เปิดอย่างถูกกฎหมาย เพราะไม่ให้เปิด ส่วยการพนัน หนี้สินการพนันก็เป้นเรื่องยากแก่ก่รควบคุม ทำเสียให้ถูกต้องซะที
นรกบนดิน
- Monday, October 13, 2003 at 16:45:53 (EDT)

เลิกอ้างว่าเมืองพุทธ เสียทีเถอะ คำคำนี้ใช้ได้ดีเมื่อสมัยก่อนโน้น สมัยนี้พระยังใส่วิกเที่ยวเธค แต่งตัวเป็นทหาร มั่วสีกา ขายยาบ้า มันอยู่ที่ความรับผิดชอบกับมาตรฐานการควบคุมตะหาก เห็นด้วยที่จะให้เปิดอย่างถูกกฎหมาย เพราะไม่ให้เปิด ส่วยการพนัน หนี้สินการพนันก็เป้นเรื่องยากแก่ก่รควบคุม ทำเสียให้ถูกต้องซะที
นรกบนดิน
- Monday, October 13, 2003 at 16:45:43 (EDT)

ปล้นฆ่า มาจากการพนัน
สุรินทร์ <suren.kb@chaiyo.com>
- Saturday, August 02, 2003 at 23:11:24 (EDT)

ไม่สมควร ที่บอกว่าเมื่อเปิดบ่อนการพนันถูกกฏหมายและควบคุมง่าย ทำไมปัญหาหวยเถื่อน ยังควบคุมไม่ได้ การสร้างการพนันในประเทศน่าจะเป็นการเพิ่มปัญหาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และที่สำคัญเราจะยอมให้หนึ่งในเหตุของความฉิบหายในพุทธศาสนาเกิดขึ้นในเมืองพุทธเชียวหรือ
วรพจน์
- Saturday, March 29, 2003 at 00:53:47 (EST)

I agree with you to open the legal casino.
Toonny Heine <toonny55@aol.com>
- Saturday, February 01, 2003 at 16:48:45 (EST)

ควรมีตั้งนานแล้ว อย่ามาคิดแต่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุธ ในเมื่อทุกวันนี้ก็เล่นกัน ทำไมถึงปล่อยให้รายได้ ออกนอก ประเทศ และ ปล่อยให้เข้ากระเป๋าของผู้ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ผมคิดว่าที่ทุกวันนี้ยังไม่สามารถมีได้ ก็เพราะจะเป็นกลายเป็นขวางประโยชน์ของผู้ที่มีอำนาจในประเทศที่มีผลประโยชน์กับบ่อนทั้งในประเทศและตามเขตชายแดนมากกว่า แต่ถ้ามีแล้ว ก็ขอให้ควบคุมให้เด็ดขาดก็แล้วกันครับ
K <zonorous@hotmail.com>
- Wednesday, January 22, 2003 at 06:33:42 (EST)

เห็นด้วย แต่รัฐบาล ควรกำหนดคุณสมบัติ และเวลาให้ชัดเจนในการที่บุคคลจะเข้าไปเล่นการพนัน
sitthichai Bubphala <sitthichai_b@hotmail.com>
- Sunday, December 22, 2002 at 03:00:34 (EST)

ผมคิดว่า น่าจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้ดีขึ้นกว่าเดิม น่าจะพอแล้ว
เสถียร วงศ์แสง <SA00019308@anet.net.th>
- Saturday, December 14, 2002 at 14:11:21 (EST)

support
susarun tophan <susarun@hotmail.com>
- Saturday, September 21, 2002 at 21:59:34 (EDT)

ควรมี เพราะ 1. ถึงไม่มีนักพนันก็หาที่เล่นกันอยู่แล้ว 2. ผมไม่คิดว่า คนที่ไม่เคยเล่นการพนันไม่มีในเมือง ไทย 3. การมีบ่อนกาสิโน ไม่ได้หมายความว่าคนที่ดำรง ตัวอยู่ในหลักพระพุทธศาสนา จะหันมาเล่นการ พนัน 4. การที่เด็กจะเล่นการพนันไม่เกี่ยวกับการมีบ่อนหรือ ไม่มี มันน่าจะอยู่ที่การอบรมสั่งสอน 5. อนาคตของชาติไม่เกี่ยวกับบ่อน 6. การที่คุณเอาพระพุทธศาสนามาอ้างเรื่องการไม่ เห็น ด้วย ไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจหลักธรรมแค่ไหน (ปีหนึ่งคุณเข้าวัดกันกี่ครั้ง คุณท่องบทสวดมนต์ ก่อนนอนหรือเปล่า ถ้าท่องบทสวดมนต์แล้วคุณคิด ว่าคุณได้อะไรจากการท่องบทสวดมนต์หรือเปล่า) 7. คุณเคยสอนสิ่งดีๆให้ลูกคุณทราบหรือเปล่า คุณเคย อธิบายสิ่งไม่ดีให้ลูกคุณเข้าใจหรือไม่ 8. ถ้าพ่อแม่ช่วยการสอนสิ่งดีๆและสิ่งไม่ให้ลูกๆ ไม่ว่าปัญหาอะไรๆก็คงไม่มากขนาดนี้หรอก ว่าไหม
นายปราโมทย์ สังข์ทอง <pramotteysung@hotmail.com>
- Saturday, September 07, 2002 at 03:59:47 (EDT)

ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับการมีบ่อนคาสิโนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย การตั้งบ่อนคาสิโนนั้นมีวิธีป้องกันได้หลายวิธีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสังคมและความมั่นคงของชาติ เช่นห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าเล่นการพนัน (โดยเฉพาะนักการเมืองตั้งแต่ ผู้ใหญ่บ้านจนถึง นายกรัฐมนตรี) เพื่อป้องกันการคอรับชั่นได้ส่วนหนึ่ง เก็บภาษีการเล่นการพนัน จะได้เงินเข้ารัฐปีละหลายแสนล้านบาท ห้ามบุคคลที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในปีก่อนเข้าเล่นการพนัน เท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ คนที่เล่นก็จะอยู่ในกลุ่มของผู้มีรายได้ซึ่งได้เสียภาษีให้รัฐในปีที่ผ่านมา ไม่ถึงกับทำให้เดือดร้อนมากมาย แต่หากจะล้มละลายก็อยู่ในกลุ่มคนอีกประเภทหนึ่งเท่านั้น (ซึ่งก็สมน้ำหน้า) พวกที่ค้ายาบ้าก็ไม่สามารถเข้าเล่นได้ ถ้าไม่ได้เสียภาษีให้รัฐ ผมก็อยากจะดูว่าเขาจะเสียภาษีการค้ายาบ้าแล้วเข้าไปฟอกเงินในบ่อนได้อย่างไรเหมือนกัน การป้องกันการฟอกเงินนั้นง่ายนิดเดียวครับ ผู้ที่เล่นการพนันแล้วได้เงินเยอะแยะนั้น จะต้องมีการรับรองจากบ่อนคาสิโนด้วยน่ะครับว่าได้ไปเท่าไร (บ่อนคาสิโนจะต้องเป็นของรัฐเท่านั้นน่ะครับ) และอีกอย่างหนึ่ง เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ถึงไม่มีบ่อนคาสิโน ผมก็ยังเห็นคนเล่นการพนันไม่เว้นแต่ละวัน ไม่เห็นจะป้องกันได้เจ้าหน้าที่เองก็ยังเล่นแล้วแถมเป็นเจ้ามือเองเสียด้วยใครจะทำไม ซึ่งไม่ต่างอะไรกับที่รัฐออกมาเตือนออกมารณรงค์งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ฯลฯ แต่รัฐกลับสนับสนุนให้มีโรงงานผลิตเหล้ามีโรงงานยาสูบ มีสลากกินแบ่งรัฐบาล (ไม่เข้าใจจริง ๆ) ดูอย่างประเทศอิหราน ซิครับ ไม่อนุญาตให้นำเข้าสุราทุกชนิดเลยครับ ทำได้หรือเปล่าครับ เพราะฉะนันสิ่งใดที่คิดว่าไม่ดีก็ตัดมันทิ้งทุกอย่างเลยซิครับ กล้าทำหรือเปล่าละ ถ้าตัดทิ้งไม่ได้ก็ทำให้มันถูกต้องขึ้นมาสักนิดก็ยังดี และสามารถควบคุมได้ด้วย
คนไทย
- Wednesday, July 24, 2002 at 00:05:32 (EDT)

คัดค้าน เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ เป็นเมืองที่ไม่มีความรุนแรง การยอมรับให้มีบ่อนกาสิโนฯ นั้นถือว่าใด้ยอมรับแล้วว่าเมืองไทยที่น่าท่องเที่ยว และมีความปลอดภัย ใด้สูญสิ้นไปเสียแล้ว คงจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเพียงแค่หยิบมือ อย่าลืมว่าทุกวันนี้ เราเกือบจะไม่เหลือความเป็นไทยแท้อยู่แล้วที่เป็นจุดขายเมืองไทย
นายชรินทร์ ศิลป์พิสุทธิ์ <siamadventures@Hotmail.com>
- Monday, July 08, 2002 at 03:41:38 (EDT)

ผมไม่ชอบเล่นการพนัน แต่นานๆก็ยังซื้อหวยบนดินและใต้ดินกับเขาบ้างเหมือนกัน ผมรู้ว่าลาภ...กับลาบ...นั้นมันต่างกัน...เราเล่นก็เพื่อสนุกนิดหน่อย แบบว่านานๆ ฟ้าแลบที...ประมาณนั้น - คนเรามีพื้นฐานทางครอบครัวและสังคมต่างกัน บางคนไม่มีข้อมูล ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้น แต่พวกนี้ก็พร้อมที่จะพนัน คือพร้อมที่จะเล่นเป็นฝ่ายรองได้ทุกเวลานาที ถ้าหากเห็นว่าการเดิมพันฝ่ายรองนั้นน่าจะมีเปอร์เซนต์หรือมีความเป็นไปได้สูง ขอให้ต่อมาเถอะ หากได้ราคางาม...พวกนี้พร้อมที่จะรองได้ทุกเมื่อ...!!? คนจำพวกนี้มีอยู่ในสังคมไม่น้อย และพวกนี้มีนิสัยถาวรเป็นคนชอบลุ้น...ชอบเสี่ยง - พวกนี้เมื่อชอบเล่นอยู่แล้ว แถมยังเอาเงินไปทิ้งไปขว้างนอกประเทศ รัฐควรน่าจะเก็บเงินจากคนกลุ่มนี้มาทำประโยชน์แก่ประเทศไม่ใช่หรือ - ลงมาสัมผัสกับชาวบ้านที่ยากไร้เอาเถอะ แล้วจะรู้ว่า อันว่าหวยใต้ดินหรือบนดินนั้น มันเป็นความหวังอย่างหนึ่งแม้จะเป็นลมเป็นฝนก็จริง แต่ก็ยังดีกว่าที่ชีวิตไม่มีอะไรให้วาดฝันไว้เสียเลย...เป็นเช่นนี้กันแทบทุกครัวเรือน - หากพี่น้องชาวบ้านมีเศรษฐกิจดี พอกิน พอใช้ อยู่ดีกินดีทั่วหน้า ไอ่เรื่องการพนันนั้นก็จะมีเฉพาะแต่พวกมีนิสัยถาวรที่ชอบเสี่ยงชอบลุ้นเท่านนั้นที่รักจะเล่น ...จริงไหม ??
นานๆฟ้าแลบที
- Tuesday, July 02, 2002 at 15:45:54 (EDT)

เห็นด้วยที่ควรจะมีบ่อนที่ถูกต้อง (ไม่ใช่เสรี) ปัญหาอยู่ที่จะควบคุมดูแล และมีกฏกติกาอย่างไรมากกว่า.
Roongroj B <tacomseco@hcm.vnn.vn>
- Sunday, June 23, 2002 at 13:30:54 (EDT)

ไม่รู้ว่าจบดอกเตอร์ มาได้อย่างไรคนพันธุ์นี้ บรรพบุรุษคงมิใช่คนไทย ที่นับถือศาสนาพุทธอย่างแน่นอน อยากรู้จังว่า คุณไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งนี้ได้อย่างไร ผีห่าซาตานที่ไหนมาดลจิตดลใจของคุณ การพนันมิได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลย ทำไมคุณไม่ไปเล่นการพนันละมาเรียนจบจบดอก๊เตอร์ทำไม ทไมมไปนเจ้ามือไฮโล เจ้ามือไพ่ ละ มาออกความคิดเห็นอย่างนี้ได้อย่างไร ถ้าให้การพนันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ประเทศไทยคงไม่ต้องนับถือศาสนาพุทธกันแล้วไปนับถือผีกันดีกว่ามั้ง ถ้าการพนันถูกต้อง อีกหน่อยก็จะมีคนคิดว่าการขายตัว การเป็นโสเภณีให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยดีไหม จะได้ให้วงศาคณาญาติของเค้ามาทำอาชีพนี้กันให้หมด อย่าให้เจอคนนี้นะ เอจที่ไหนจะทำให้หมดไปจากแผ่นดินไทยเลย
บริษัท รับกำจัดผีพนัน ไม่จำกัด
- Friday, June 21, 2002 at 00:22:25 (EDT)

เอาเวลาไปบริหารสมองทางอื่นเถอะครับ หยุดคิดเรื่องไม่สร้างสรรค์เสียที โตโตกันแล้ว อนาคตของชาติกำลังตามมา
อินทรา <Indra@hotmail.com>
- Friday, June 14, 2002 at 07:27:45 (EDT)

มันจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างมักง่ายหรือเปล่า การพนันมันเป็นอบายมุขอยู่วันยังค่ำ ไม่มีใครรวยเพราะมันหรอก มีแต่จะตายกันเพิ่มขึ้น ถ้าไฟเขียว อีกหน่อยก็คงให้ค้ายาเสพติดอย่างเสรีถูกกฏหมายอีกเป็นแน่ เหมือนได้คืบจะเอาศอกน่ะ แล้ว.................ไม่อยากจะคิดต่อแล้ว..............
รักชาติ <Bangkokian>
- Friday, June 14, 2002 at 07:20:13 (EDT)

การพนันเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวหลาย ๆ คนต้องจากกันถ้ามันไม่มีก็หาที่เล่นอยากอยู่
123
- Wednesday, June 05, 2002 at 03:54:41 (EDT)

ผมไม่เห็นด้วยที่เราจะต้องเปิดบ่อนเสรีขึ้นมา ด้วยเหตุผลทางการเงิน จริงอยู่ว่าประเทศของเรากำลังมีปัญหาทางด้านการเงินอย่างรุนแรง สิ่งที่เราต้องรีบทำอย่างเร็วที่สุดคือการยับยั้งไม่ให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ ซึ่งตรงนี้ทำได้หลายวิธี เช่นการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าที่ฟุ่มเฟือย การเพิ่มภาษีด่านศุลกากรขาเข้า ในการนำสินค้าฟุ่มเฟือยเข้าประเทศ การตั้งมาตรการและรณรงค์ในการนี้ยังสามารถทำได้ และไม่เป็นการซ้ำเติมสังคม ในขณะเดียวกัน ผมไม่เห็นด้วยเลยที่ ดร.วิบูลย์กล่าวว่า "หากเราจัดการแสดงตามสถานกาสิโนของเรา ก็จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอีกมาก วัฒนธรรมต่าง ๆ ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้น" ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าจะเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างไร ในเมื่อการพนันเป็นการส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต คืนนี้เล่นได้ดีไป เล่นเสียกลับบ้านตัวเปล่า ไม่มีเงินก็ปล้นเขา ฆ่าเขา ปัญหาอื่นๆ มันจะตามมา จริงอยู่ว่าไม่มีประเด็นเรื่องบ่อนเสรีประทุ ขึ้นมา ปัญหาเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้ว แต่มันก็ดีกว่าการสร้างบ่อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาสังคมไม่ใช่หรือ? และที่หลายๆ ท่านออกความคิดเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีการเปิดบ่อนเสรีมากมาย ถ้าอย่างนั้นอะไรคือความหมายของคำว่า "พัฒนาแล้ว" จำเป็นหรือไม่ที่คำว่าพัฒนาแล้วจะหมายถึงการได้รับการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย (Modernisation) หรือจะมองอีกอย่างว่าเป็น Westernisation ก็ไม่ผิด และหลายๆ ประเทศอย่างมาเก๊ามีรายได้จากบ่อนอย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่ทั้งหมดนั้นน่าจะมองบริบทสังคมด้วยว่าไต้หวัน และมาเก๊า เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเล็ก ทำให้อัตราเจ้าหน้าที่ในการควบคุมความประพฤติของเจ้าของกิจการคลอบคลุมมากกว่า ในขณะที่ประเทศไทยมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่กว่า ทำให้การควบคุมเป็นไปได้อย่างยากลำบาก หรือมองประเทศอื่นเช่น จีนไต้หวัน เขาก็มีการจัดแบ่งโซนนิ่งกันอย่างเคร่งครัดในสิ่งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ เช่นการจัดทำโซนนิ่งโสเภณี แต่ถามว่าชีวิตและสังคมของประเทศที่บอกว่าพัฒนาแล้วนั้นเป็นอย่างไร ในTIME Almanac ซึ่งเป็นสารานุกรมรวบรวมสถิติต่างๆ ได้ระบุไว้ว่าปัญหาทางสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม โสเภณี มีแต่รุนแรงขึ้นทุกๆ ปี แม้แต่ประเทศที่มองกันว่าสงบสุขและบอกกันว่าไม่เห็นมีข่าวประเภทฆ่ากันตายเพิ่มเลย ผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็น ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า แล้วเราก็พบว่ามันมีปํญหาสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับประเทศไทยนั้นมีปัญหาในการจัดระเบียบสังคม เพราะคนไทยไม่มีวินัยในการทำงาน จึงมีเหตุผลที่จะเป็นไปได้ถ้าคนๆ หนึ่งหมดหวังกับการใช้ชีวิตการทำงาน จะหันไปทุ่มเทให้กับการพนันเพื่อหวังรวยทางลัด เพราะทำอะไรก็ยากจะสำเร็จ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม จะมีคนยื่นมือเข้ามาหาผลประโยชน์เสมอ ที่กล่าวเช่นนี้มิใช่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่านี้ได้ ดีกว่าการมานั่งคอยตามแก้ปัญหาและรณรงค์ไม่ให้มีการเล่นการพนันในภายหลังเพิ่มเติม อย่างที่ดร.วิบูลย์เสนอ เพราะนั่นคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เขียนมาคุยก็ได้นะครับ ผมอยากทราบว่ามีใครคิดอย่างไรอีก
อีกมุมมองหนึ่งที่ "ไม่เห็นด้วย" <pleaseclick@hotmail.com>
- Tuesday, April 16, 2002 at 21:15:15 (EDT)

เปิดเสรีไปเลย เขามีบ่อนกันรอบประเทศแล้ว จะมาดัดจริตไม่ให้เปิดบ่อนอยู่ได้ เสียดายเงินของประเทศเอาไปให้ พม่า ลาว เขมร ฮ่องกง USA ฯลฯ อีกมากมาย หรือกลัวว่าตำรวจ ทหาร จะไม่มีรายได้จากการคุมบ่อนกัน
SURADATE
- Saturday, April 13, 2002 at 00:10:03 (EDT)

ปฏิเสธ คัดค้าน
คนรุ่นใหม่ คนรุ่นต่อไป
- Sunday, April 07, 2002 at 00:39:55 (EST)

ไม่รู้ว่าคิดง่ายไปหรือเปล่า มองว่าคนไทยหลอกตัวเองมากเกินไปหรือเปล่า ที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธไม่ควรที่เราจะปล่อยให้มีการเล่นการพนันกันอย่างเสรี อยากให้ลองมองสังคมรอบตัวในปัจจุบัน ขนาดว่าเราห้ามแล้วก็ยังดั้นด้นไปต่างประเทศ จะเสรีหรือไม่เสรีก็มีค่าเท่ากัน แม่เราก็ชอบเล่นการพนันเหมือนกัน แต่แม่เราบอกเสมอว่า ในเมื่อเงินที่เล่นเป็นเงินของเรา ไม่ได้ไปปล้นจี้ใครเขามา ไม่ไดสร้างความดือดร้อนให้ใคร
odd <she_odds>
- Saturday, March 23, 2002 at 00:13:46 (EST)

We should begin to learn to accept it that gambling has been everywhere in Thailand. It's not a crime in itself. It's just about how to manage it well. Once legalized, things will be above the ground and manageable. Corruption on illegal gambling business will then disappear.
Vipon Kititasnasorchai <v.kititasnasorchai@lse.ac.uk>
- Saturday, March 02, 2002 at 21:57:24 (EST)

เมื่อห้ามคนไม่ให้เล่นไม่ได้ ก็ทำให้ถูกต้องดีกว่า เงินทองไหลออกนอกประเทศมากมายปล่าวประโยชน์ ประเด็นคือการควบคุมให้ดีละกัน
ฟ้าฯ
- Tuesday, February 19, 2002 at 00:41:39 (EST)

ยอมรับความเป็นไทย ควรมีบ่อนคาสิโน ให้ธุรกิจนอกกฎหมายมาอยู่ในระบบ คัดคนเข้าเล่นด้วยเกณฑ์บางประการเพื่อลดการกระทบกระเทือนต่อฐานะครอบครัว ตั้งใกล้แหล่งท่องเที่ยวห่างไม่เกิน 100 กม. ปัญหาที่มีอย่างฝ่ายค้านว่า มันหน้าที่ของรัฐอยู่นานแล้ว ต้องวางแผนและปฎิบัติให้ดีขึ้นด้วยเงินจากบ่อนคาซิโน
พิชาญ ตันตยกุล <mhome52@msn.com>
- Thursday, February 14, 2002 at 04:48:08 (EST)

การพนันทำให้สังคมไม่ปลอดภัย เพราะการพนันไม่ทำให้คนเล่นรวย ทำให้สังคมเกิดปัญหาจะเกิดการตีชิงวิ่งราว อุก ปล้นจี้ และอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ
ป.ชมาลัย <Plaum@hotmail.com>
- Sunday, February 10, 2002 at 22:57:49 (EST)

น่าจะเปิดโดยเสรีจะถูกหรือไม่ก็ตาม คนไทยก็เล่นอยู่ดีสังคมไทยตอนนี้คงไม่ต้องบอกว่าแย่ขนาดไหน นิสัยคนกล้าเสี่ยง ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกก็ตามคนก็เล่นอยู่ดี
ทวีชัย สยสิโยดม
- Thursday, January 31, 2002 at 02:20:00 (EST)

ถ้ามีบ่อนการพนันที่ถูกต้อง หมายความว่าเรายอมรับการพนันเป็นการกระทำที่ถูกต้องด้วย แล้วเราจะสอนเด็กๆของเราอย่างไร
ผู้รักความสงบ
- Tuesday, January 22, 2002 at 05:28:23 (EST)

มันขึ้นอยู่กับสมองของแต่ละคน โตจนขนาดเดินเข้าบ่อนได้ ถ้าอยากจะฉิบหายก็เล่น อยากอยู่มีความสุขก็อย่าไปเล่น ผมอยู่ที่ลาส เวกัส ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ขอให้มีระบบการจัดการที่ดี จะเป็นผลดีต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล แต่ขณะนี้คนทั่วไปยังไม่เข้าใจ ของคำว่าบ่อนเสรี ต้องอธิบายคำนี้ให้เข้าใจก่อน แล้วทุกอย่างก็จะง่าย
สิรภัทร <sirapat33@hotmail.com>
- Monday, January 21, 2002 at 11:35:40 (EST)

ไม่รู้นะแต่ที่ผมเห็นด้วยก็เพราะว่าการพนันนะเป็นสิ่งที่เกิดมานานแล้วการจับฉลากนั้นอันที่จริงก็ถือเป็นการพนัน การที่ประเทศไทยจะมีบ่อนกาสิโนจึงไม่ใช้สิ่งที่ไม่ดี อาจเป็นผลดีด้วยเพราะเราสามารถควบคุมได้เงินทองไม่รั่วไหล ทำให้เศรษกิจพัฒนา หากจะบอกว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีก็ใช่ผมไม่เถียง แต่ว่าคุณคนที่คัดค้านห้ามได้ไหมกับการเล่นการพนัน ห้ามไม่ได้ใช่ไหมถึงจะมีกฏหมายมาบังคับก็ใช่ว่าการพนันจะหมดไป ดังนั้นมันจะไม่ดีกว่าหรือครับหากเราสามารถควบคุมดูแลแหล่งการพนันได้
นาย ชานนท์ วรรณะ <cha.wanna.chaiyo.com.>
- Friday, January 18, 2002 at 00:51:54 (EST)

ผมคิดว่าควรมีนะ ประเทศที่เค้าเจริญแล้วอย่างอเมริกาหรืออังกฤษเค้ายังมีกันเลย ในความคิดผม การพนันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปหรอก ใครหลาย ๆ คนเค้าไปเมืองนอกกันก็ไปเล่นการพนันเพื่อความสนุกสนาน ไม่จำเป็นที่ว่าไปเพื่อหวังรวยหรือกะเล่นให้มีกินตลอดชาติเสมอไปนะครับผมคิดว่าถ้าเราวางนโยบายที่รัดกุม เช่น มีการจำกัดอายุ หรือการกำหนดอัตราเดิมพันไม่ให้สูงจนเกินไปนักอย่างนึงก็คือ ผมเชื่อว่าเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาเกินร้อยละ 50 รู้จักการพนันกันทั้งนั้น โดยเฉพาะผู้ใหญ่ผมว่าร้อยละ 70 - 80 รู้จักการพนัน (ยกตัวอย่าง หวย ก็เป็นการพนันอย่างนึงเหมือนกัน แล้วทำไมหวยถึงถูกกฎหมายละครับ)ถ้าจะคิดเรื่องเกี่ยวกับสังคม ผมว่าพวกคุณควรรีบไปแก้ไขส่วนอื่นที่ใหญ่กว่านี้ดีกว่านะ เช่น เรื่องของสถาบันครอบครัว ผมเชื่อว่าถ้าเรามีครอบครัวที่ดี เราจะเห็นว่าการพนันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรือไม่ควรเล่น หรือถ้าจะพูดถึงเรื่องของศีลธรรม ขอให้พวกคุณไปลองแก้ไขในส่วนของธรรมมะ ของเกี่ยวกับวัดก่อนดีกว่านะครับ เห็นลงข่าวพระบ้ากาม เที่ยวเด็กบ้างละ แก้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับ เอางี้ดีกว่าครับ พระ(ไม่อยากเรียกพระเลยให้ตายเหอะ)บางตัวมันยังเล่นพนันกันเลยครับ (ขอย้ำว่าบางตัวนะ)
ธันยบูรณ์ ศาสตร์ยังกุล <nambeer@hotmail.com>
- Monday, January 07, 2002 at 02:52:24 (EST)

ขอค้านคำที่นี้ครับเป็นเพียงการถ่ายโอน รายได้จากกลุ่มหนึ่ง ไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ในลักษณะที่คนหนึ่งได้ คนหนึ่งเสีย ใช่ทุกอาชีพก็ต้องมีคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสีย ก็เหมือนกะเล่นหุ้นเนี่ยแหละ ถ้าเมืองไทยไม่มีตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไร มันก็ยังดีกว่าการที่เงินไทยรั่วไหลออกนอกประเทศเพราะคนไทยเปิดบ่อนเอง แต่ผมไม่อยากให้ต่างชาติมาลงทุนเปิดคาสิโนบ้านเราเลยเพราะเงินทองก็รั่วไหลเหมือนกัน ใช่ครับยอมรับว่ามันขัดหลักศาสนาแต่ทำไมคนไทยจึงกินเหล้า ฆ่าสัตว์อยู่ทุกวัน ทำไมถึงไม่ยอมออกกฎหมายห้ามขายเหล้าและยาฆ่าแมลง ทำไมโรงฆ่าสัตว์จึงเปิดได้เอางี้ลองทำแบบจังหวัดนำร่องก่อนแล้วกัน
ปูแกง
- Friday, January 04, 2002 at 06:34:03 (EST)

เห็นควรว่ามีได้แล้ว เพราะจะได้ไม่นำเงินออกนอกประเทศ แถมยังสามารถนำเงินเข้าประเทศจากนักพนันต่างประเทศได้อีกด้วย
กิตติ ดำรงสกุลไทย
- Friday, January 04, 2002 at 05:47:02 (EST)

รัฐบาลตั้งแต่ที่ผ่านผ่านมาได้จัดการเรื่องนี้อย่างล้มเหลว ทั้งการควบคุมด้วยกฎหมาย การปลูกฝังเยาวชน ก็เลย ปิดบังและละเลยปัญหาโดยการ ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายให้มันถูกไปเลยหมดเรื่องยังมีคนไทยที่ไม่คิดจะเล่นการพนันอีกมากมายนัก ทำไมไม่รักษาคนกลุ่มนี้ไว้ละ อย่าให้พวกเขาหลงไปกับอบายมุขไปอีกเลยประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหลายที่มีบ่อนอยู่เต็มไปหมดแต่เขากับห้ามคนในชาติเขาเล่น รู้สึกว่าเขารับผิดชอบต่อนประชาชนเหมือนกัน
อานนท์
- Monday, December 31, 2001 at 21:43:42 (EST)

ควรมีให้มันเป็นกิจลักษณะ ให้ถูกต้อง ให้ไปอยู่ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือให้คิดว่าเป็นการไปจัดตั้งเมืองใหม่ ที่มีการวางแผนที่ดีสำหรับอนาคตไปพร้อมๆกัน อย่าไปอาย เพราะของมันมีอยู่แล้ว
why ?
- Wednesday, December 12, 2001 at 04:21:47 (EST)

Thinking about the way we want to lead our nation, to grow up step by step, good quality, good people. I don't have any idea that money from gambling can make this come true. I oppose one of the doctor whao agree with casino, your children may not suffer from gambling now but how about your grand children. Please be more careful.
Southern people
- Friday, December 07, 2001 at 12:23:41 (EST)

เกิดมาเสียชาติเกิด จริงๆ คิดได้ยังไง ความคิดนี้ประเทศของเรา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระองค์ทรงทำให้เป็นแบบอย่างแล้ว ว่าคนจะดี จะเจริญได้ ควรกระทำตนเช่นไร พระบรมราโชวาทก็ทรงพระราชทานไว้แล้วไม่รู้จักนำมาคิด นำมาใช้
สุวัฒน์ จันทเขต <ninja072@hotmail.com>
- Monday, November 12, 2001 at 02:01:06 (EST)

ถ้าหากประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการดูแลธุรกิจผิดกฏหมายให้ถูกต้องตามกฏหมายและถูกกฏกติกาของของสังคมได้ดีกว่านี้ ก็อย่าเพิ่งคิดเปิดบ่อนถูกกฏหมายเลย ปรับสภาพสังคมของเราให้น่าอยู่กว่านี้ก่อนเถอะ
วิ
- Friday, November 09, 2001 at 22:38:30 (EST)

ควรมีไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ผมคิดอย่างนี้นะครับคุณมีอาวุธปืนมันอันตราย แต่ต้องสอนให้รู้จักการใช้อย่างถูกต้อง ไม่ต่างกัน การมีบ่อนการพนันถูกกฎลดการฟอกเงิน ใช้คนรวยช่วยคนจนทางอ้อม มองให้ไกลทุกวันนี้มีสลากกินแบ่ง มีอะไรต่ออะไร สาเหตุไม่ให้ถูกกฏเพราะคนอนุมัติไม่ได้ตางค์เท่าที่ต้องการ
bob
- Thursday, November 01, 2001 at 11:41:45 (EST)

อยากให้เราดิดกันยาวว่า เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า อนาคตของชาติฝากไว้ที่เขา หากจำกัดอายุการเข้าบ่อนฯ พอเด็กอายุถึงผ่านเกณฑ์ มันก็อยากลองดูแน่นอน จะมีเด็กสักกีคนที่เข้าใจว่า คือการพนันที่บริสุทธ์ นี้ยังไม่รวมเข้าไปโดยอายุไม่ถึงนะครับ
ศักดาเดข สิงคิบุตร <sada_sing@hotmail.com>
- Sunday, October 28, 2001 at 09:01:05 (EST)

นิสัยฅนไทยนั้นรักการพนันเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว เพราะมี สันดานขี้เกียจ รักสบายอยากได้ อยากมี แต่ไม่ยอมลงทุนลงแรง ผลก็คือเมื่อเสียพนัน ก็ต้อง ขายลูก ขายเมีย ขายที่ ขายบ้าน ในที่สุดก็ฆ่าตัวตาย ผมไม่เชื่อว่าประเทศไทยมีความเข้มงวดในการให้ บุคคลหนึ่ง บุคคลใดเข้าไปเล่น ลำพังเฉพาะทุกวันนี้ แค่การจัดการร้านเหล้าย่านเอกมัย สุขุมวิท ขนาดเด็กวัยรุ่น ยังคงเข้าไปนั่งดื่มเหล้าตามร้านกันได้ หน้าตาเฉย อะไรที่เรียกว่าสามารถตรวจสอบได้จริงจัง ถ้าไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ที่จัดสรร เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สมควรเป็นที่พึ่งของประชาชนของรัฐจะ เพิกเฉยได้อย่างไร อย่าเห็นแก่รายได้อันน้อยนิดนี้ แลกกับความเสื่อมทรามทางสังคม เฉกเช่นรายได้อันมหาศาลที่่รัฐรัฐรัฐบาลได้รับจาการขายบุหรี่ี่ ในแต่ละปีที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต สุขภาพของประชาชน และค่ารักษาพยาบาลอันมากมายเกินตัวกว่ารายได้ที่ได้รับหลายเท่านัก เว้นเสียแต่ว่าคุณได้ดำเนินการอย่าจริงจังในเรื่องธรรมดา อย่าง อายุของผู้ที่เข้าร้านขายเหล้าได้เสียก่อน หากเจ้าหน้าที่ทั้งหลายไม่มีจิตสำนึก ก็คงเป็นการยากที่จะเปิดให้มีการพนันอย่างถูกกฎหมายใช้ได้จริงเพราะหากทำได้ ร.5 คงไม่ดำเนินนโยบายการเลิกทาส , บ่อนเบี้ย , โรงฝิ่น หรอกครับ
ชาคริต คุ้มวงศ์
- Wednesday, October 24, 2001 at 00:12:37 (EDT)

สนับสนุน
นายพันเลิศ ฤกษ์อุไร <pan_lert@hotmail.com>
- Friday, October 19, 2001 at 07:12:38 (EDT)

เมืองไทย ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสนา มีกษัตรย์อันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทุ่มเทความรักให้กับประชาราษฎร์มากเหลือคณานับ แล้วทำไม คนส่วนน้อยหวังเพียงแค่ความสุขที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับแผ่นดินเลย นักการเมือง นักธุรกิจ หรือพวกที่ไม่รู้ และคิดไม่ออกว่าจะใช้เวลา ใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในทางใดได้ดีกว่าการเล่นพนัน ก็ปล่อยให้ไปเล่นนอกเมืองไทยซะเถอะ อย่าได้เสนอความคิดจะตั้งบ่อนคาสิโน หรือบ่อนการพนันเอาใจคุณเศรษฐีทั้งหลายเหล่านี้ เพียงเพื่อเห็นประโยชน์แค่ระยะสั้นๆ เท่านั้น เมืองไทยยังไงก็เป็นเมืองไทยที่มีวัฒนธรรมที่ดีอยู่ บางสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง ไม่ควรชักนำให้เข้ามามีบทบาทกับประเทศชาติของเราอย่าพยายามให้บุคคลส่วนน้อยมาเอาเปรียบคุณค่าของแผ่นดิน เชื่อได้ว่าผู้เรียกร้องให้มีบ่อนคาสิโน หรืออีกหลายๆ บ่อน คงหนีไม่พ้นนักการเมืองซะเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งนักธุรกิจทั้งหลาย ถ้าคนพวกนี้ที่น่าจะเป็นระดับมันสมองแล้ว ยังคิดจะช่วยชาติด้วยการทำลายแผ่นดินอยู่แบบนี้ เราคนไทยชั้นผู้น้อยก็ขอปลงกับความคิดของท่านพวกนี้ แต่ขอคนไทยในชาติร่วมแรงร่วมใจอย่าให้ความคิดนักการพนันพวกนี้มาอยู่เหนือความถูกต้องกันเลย
อารีรัตน์ กาญจนคงคา <areerat09@chaiyo.com>
- Wednesday, October 17, 2001 at 04:14:41 (EDT)

ประเทศเรามิได้เป็นเมืองพุทธเท่านั้น ยังมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกด้วย หน้าตาของเมืองไทยอาจดูด้อยลงไป หากชักนำเอาสถานประกอบอบายมุขมาวางไว้ตรงหน้าบ้าน ทุกวันนี้เรืองยาเสพติด เรื่องโสเภณี หน้าตาเราก็ด้อยอยู่แล้ว อย่าให้แย่ลงกว่านี้เลย หากต้องการบ่อนจริง ก็ตั้งให้รอบ ๆ บ้านแล้วไง มันไม่แตกต่างกัน ขี้พนันไม่ได้ขนเงินออกหรอกนะ บ่อนทั้งหลายมันก็ของคนไทย นักการเมืองไทย อาจมีคนอื่นร่วมหุ้นกันอยู่บ้าง ถึงแม้จะเข้ามาตั้งในเขตบ้านเรา รายได้ทุกอย่างมันก็คืออันเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลง อยู่รอบ ๆ บ้านนั่นหละดีแล้ว
drongo
- Saturday, October 13, 2001 at 21:31:34 (EDT)

Object!!! w/o casino, we still can create jobs. If you have so much money to risk, just donate and convincing yourself that you lost a gambling dee mai? Why do we have to support bad things? In fact, we should try to eliminate other gambling behavior. A thin line between legally gambling & people gambling. If you want to gamble, do among friends for fun. Don't be a fool...."Jao Mue" never lost.
suntana
- Thursday, October 11, 2001 at 23:07:26 (EDT)

I thaink it was good idea
sansanee tam <sansaneet@betinternet.com>
- Wednesday, October 10, 2001 at 09:38:35 (EDT)

เราไม่ควรปฎิเสธในเรื่องของการพนันเลยว่าประเทศของเราไม่มี เพราะเป็นกิเลสำคัญของมนุษย์มาตลอดทุกยุคทุกสมัย ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่ามีการพัฒนาไปในหลายรูปแบบ กีฬาต่าง ๆ ก็ดูเหมือนจะมีการพนันแอบแฝง ซึ่งอันที่จริงก็ไม่ต้องถามใครหรอก ตำรวจน่าจะรู้ดี โดยเฉพาะในตำรวจในท้องที่มีโอกาสลองสัมภาษณ์นายตำรวจระดับผู้บังคับการถามตรง ๆว่าท่านคิดว่าในจังหวัดที่ท่านดูแลอยู่มีบ่อนผรือไม่ เผื่อประชาชนในจังหวัดนั้นได้ฟังจะได้นั่งขำกันบ้าง เรื่องการปราบปรามทำกันแบบขอไปที ที่มีการจ่ายกันเป็นรายเดือนให้ก็เปิดกันไป ทุกวันนี้ก็ไม่ได้น้อยลงเท่าไหร่ เศรษฐีมีเงินไม่รู้จะเอาไปละลายที่ไหน เมืองไทยมันยุ่งยากไม่ซะใจก้เอาไปต่างประเทศบ้างชายแดนบ้าง จำนวนเงินเหล่านั้นน่าเสียดายมากทีเดียว น่าจะได้นำมาใช้พัฒนาประเทศชาติบ้าง การจัดการด้านนี้จึงน่าสนใจทำให้มีขอบเขตแน่นอนมีระเบียบจัดการที่ดี ซึ่งอาจจะเป็นการทุบหม้อข้าวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปอีกทางหนึ่ง จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องส่วยเรื่องบ่อนผิดกฏหมายให้เป็นช่องทางทำมาหากินกับตำรวจบางคน ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนนำเอาสิ่งเหล่านี้มาหาประโยชน์บ้างก็ดูจะต้องนั่งมองมันรั่วไหลอกไป ปี ๆ หนึ่งอาจจะเท่ามูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่กำลังมีปัญหาอยู่ ณ เวลานี้ก็เป็นได้ เรื่องอย่างนี้น่าจะศึกษากันอย่างจริงจัง ทำประชาพิจารณ์เพื่อสำรวจความคิดเห็นให้ได้ในวงกว้าง จะได้มีข้อมูลในการตัดสิอนใจ และแนวทางการจัดการที่ดีต่อไป
สุธีร์ เรืองโรจน์ <teernine@hotmail.com>
- Sunday, October 07, 2001 at 11:14:27 (EDT)

การพนันเป็นอบายมุข อบายมุขแปลว่าปากทางแห่งความชิบหาย ปากทางที่จะเข้าอาจดูดี แต่เมื่อเข้าไปแล้วอาจไม่มีชีวิตรอดกลับมา ไม่อยากให้พาประเทศไทยเข้าไปในปากทางอย่างนี้เลย
ชยภัทร <serifreedom@yahoo.com>
- Friday, October 05, 2001 at 08:25:41 (EDT)

ไม่เห็นด้วยกับการมีสถานกาสิโนเวบนี้ทำไมไม่ทำให้คลิกเลือกไม่เห็นด้วยให้ชัดเจน ทำเหมือนมีไบแอสให้ไปเลือกตามที่ตั้งเป้าให้มีดูแล้วเหมือนทำลวงๆ
กระปุก มาวรรณ <rith@hotmail.com>
- Thursday, October 04, 2001 at 10:38:34 (EDT)

คัดค้านการมีคาสิโน สนับสนุนความเห็นครูประทีป
มังคละ เทวี <bliss_smilesunshine@hotmail.com>
- Thursday, October 04, 2001 at 10:21:04 (EDT)

ไม่เห็นด้วยกับการมีกาสิโน
สาธิต ภัทรวิตตากร <blisssunrise@hotmail.com>
- Thursday, October 04, 2001 at 10:13:45 (EDT)

ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีวัฒนธรรมอันดีงาม จะมาแปดเปื้อนภาพพจน์ของประเทศที่เป็นแหล่งการพนันนั้นมันสมควรแล้วหรือ ??
วีรวัฒน์ คชินทักษ <oaktech123@yahoo.com>
- Thursday, October 04, 2001 at 01:16:57 (EDT)

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะอาจทําให้ประชาชนทุกคนนั้นหลงผิดถ้ายากให้มีก็ไม่ควรในประเทศไทยเพราะเราเป็นเมืองพุทธศาสนาที่มีศีล 5 ที่ให้เรายึดถือปฏิบัติกันมาเพราะฉนั้นควรจะตริตรองให้ดีเสียมากกว่า ไม่ควรที่จะทําให้แผ่นดินไทยเลวทรามมากกว่านี้เลย ขอขอบคุณครับที่ให้แสดงความคิดเห็น
นาย สุรชัย โทนพลกรัง <surachai@surachai.com>
- Tuesday, October 02, 2001 at 00:48:05 (EDT)

ไม่ควรที่จะมีเพราะอาจทําให้สังคมเปลี่ยนเเปลงไปในทางที่ไม่ดี
นาย สุรชัย โทนพลกรัง <surachai@surachai.com>
- Tuesday, October 02, 2001 at 00:31:23 (EDT)

สนับสนุน เพราะสามารถทำให้เงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศเพราะโดยนิสัยแล้วคนไทยชอบเล่นการพนันทุกประเทศแล้วจะได้ลดป้ญหาการเก็บส่วยรัฐจะได้มีรายได้แต่เำพียงผู้เดียวไม่ต้องเผื่อแผ่ให้ใคร แล้วยังเป็นการสร้างงานเำพิ่มขึ้นอีกด้วย
หนึ่งฤทัย สุิทธิสำฤทธิ์ <tang.nun@chaiyo.com>
- Sunday, September 30, 2001 at 12:10:19 (EDT)

ไม่เอา การพนันคือทางที่จะนำพาไปสู่ความหายนะคิดทำอะไรอย่าให้ลูกหลานชาวไทยต้องขุดกระดูกมาด่ากันทีหลังเลย มองให้สมกับเป็นผ้ใหญ่หน่อยเถอะ
pon
- Friday, September 28, 2001 at 08:46:27 (EDT)

การพูดถึง ผลต่อเนื่องจากการมีบ่อน(ถูกกฎหมาย)นั้น ทั้งยาเสพติด อาชญากรรมฯลฯ เกิดขึ้นจาก บ่อนผิดกฎหมายอยู่แล้ว ควรมีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นนานแล้ว ลองแยกกลุ่มผู้เล่นออกเป็นระดับต่างๆแล้วพิจารณาดู
สัจจา บึงบงกช <iuk24@mail.com>
- Wednesday, September 26, 2001 at 08:55:39 (EDT)

ประเทศที่เปิดบริการด้านนี้ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดกลับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว ประชากรในสังคมนั้นๆมีความคิดความอ่าน รู้จักตัวตนของตนเอง ผมไม่เห็นว่าการพนันสร้างอะไรให้ใครเดือดร้อนถ้าคนในประเทศนั้นๆคิดเป็น ประเทศสหรัฐฯมีบ่อนได้เพราะเป็นคริสต์หรือ? - คงไม่ใช่ ประเทศอังกฤษเปิดโตีะพนันบอลถูกกฏหมาย ก็ไม่เคยมีข่าวนักพนันถูกตามทวงหนี้ด้วยการฆ่ากันเหมือนเมืองไทย ประเทศแทบเอเซียที่เปิดบริการก็เมืองพุทธ เปิดบริการทั้งที่ประเทศได้ชื่อว่ามีเศรษฐกิจเจริญขึ้น โดยอาชาญกรรมมิได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย วิธีการต่างหากที่สำคัญ ไม่ใช่ข้ออ้างว่าเมืองพุทธหรือกลัวคนไม่ทำงาน งมงายอบายมุข คนทุกคนที่เข้าบ่อนทุกกฏหมายก็คงเป็นคนกลุ่มเดิมที่เล่นพนันผิดกฏหมายซึ่งรัฐไม่สามารถควบคุมได้ ทำไมประเทศอื่นที่ทำได้ถึงมีข้อกำหนดชัดเจน เรื่องคุณสมบัติของผู้ไปใช้บริการ ไม่ว่าอายุหรือคุณสมบัติอื่นๆ **และโดยเฉพาะการมีสนามมวย สนามม้าที่เปิดเล่นการพนันโดยเสรีแต่ทั้งที่การพนันได้ชื่อว่าผิดกฏหมาย เมืองไทยเราโกหกอะไรกันอยู่เหรอครับ เคยสำรวจกันหรือยังว่าสนามมวย&ม้าที่มีอยู่ในประเทศไทย คนที่ไปใช้บริการก็คนกลุ่มเดิมๆ หักหลังกัน ลอบวางระเบิดหรือฆ่ากันก็ควบคุมไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีอิทธิพล อำนาจ เงิน และการไร้สามัญสำนึกของความเป็นคน - ประเทศก็ยากจนลงทุกวัน คนก็เล่นพนันเท่าเดิม ถ้านำรายได้จากภาษีส่วนนี้มาทำอะไรเพื่อประเทศชาติจะไม่ดีกว่า สมมุติว่าถ้าคนบริจาคเงินสร้างวัดบำรุงศาสนาแตกต่างกันตรงไหนว่าถ้าเป็นเงินการพนันได้บุญน้อยกว่าหรือได้บาป
somkiat <somkiat.sirirungthananan@gecapital.com>
- Monday, September 24, 2001 at 09:21:41 (EDT)

คาสิโนรอบประเทศเรา เปิดได้เสรีอยู่แล้ว ใครจะเข้าเล่นก็ได้ เข้า-ออกก็ง่าย ก็เห็นมีนักพนันไทยเข้าไปเล่นส่วนหนึ่ง และต่างประเทศที่ผ่านประเทศไทยเข้ามาก็ส่วนหนึ่ง บ่อนเหล่านั้นมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ เมื่อมีการเปิดเสรี ไม่มีการปิดกั้นคนไทยเข้าไปเล่นเลยอย่างนี้ ก็ไม่เห็นมีคนไทยทุกคนเข้าไปเล่น ขอเน้นว่าทุกคนมิได้เข้าไปเล่น ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเปิดคาสิโนในดินแดนประเทศไทยตามแนวชายแดนดังเช่นผู้แสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ จะไม่ส่งผลกระทบกับคนไทย พูดอีกอย่างคือ ดึงนักพนันตามแนวชายแดนไทยเข้ามาเล่นในฝั่งไทยเท่านั้นเอง การตั้งบ่อนในประเทศมิได้หมายถึงให้บ่อนในประเทศที่ผิดกฏหมายให้ถูกกฏหมาย แต่ต้องมีการจัดโซนให้เหมาะสม ตามชายแดนเหมาะสม ห้ามมิให้จัดตั้งในเมืองหลวงหรือในเมืองชุมชนเด็ดขาด ถ้ามีก็ผิดกฏหมายลงโทษได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากมีบ่อนที่ถูกกฏหมาย บ่อนที่ผิดกฏหมายก็จะสูญพันธ์ไปในที่สุด
อีแพรดท้องเหลือง
- Monday, September 24, 2001 at 05:53:47 (EDT)

สถานคาสิโนรอบ ๆ ประเทศไทย จะเห็นว่านักเล่นพนันกว่า 90 % เป็นคนไทย แม้แต่มาเก๊าหรือ เก็นติ้ง ก็มีคนไทยปนอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากตั้งขึ้นในประเทศไทยให้คนไทยเล่น และดึงนักพนันประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเล่น เพื่อนำเงินตราเข้าประเทศ และไม่ให้ไหลออกนอกประเทศ ก็น่าจะเป็นเหตุผลให้ตั้งในประเทศได้ สถานที่ตั้งควรโซนนิ่งให้เหมาะสม เช่นดินแดนสามเหลี่ยมทองคำฝั่งไทย, อรัญประเทศ เป็นต้น แต่ต้องใม่ใช่เมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่ หรือพัทยา หรือเมืองหลวงก็ห้ามให้มีเด็ดขาด การสกรีน หรือการสกัดกั้นคนไทยเข้าไปเล่น ก็ศึกษาเอาจากมาเลเซียก็ได้ เพราะเขาทำเคร่งครัดและเขาได้ผล
สวาท แก้วกันทา
- Monday, September 24, 2001 at 05:22:01 (EDT)

ยังไงก็ห้ามคนไทยเล่นการพนันไม่ได้ น่าจะมีตั้งนานแล้ว จะได้เก็บภาษีเข้ารัฐซะเลย เงินทองจะได้ไม่ตกไปอยู่ในมือของมาเฟีย
aoueeng <aoueeng@hotmail.com>
- Monday, September 24, 2001 at 00:23:01 (EDT)

ไม่ควรมี บ่อนคาสิโน ไม่ว่าแบบถูกกฏหมาย หรือ ผิดกฎหมาย
parena
- Saturday, September 15, 2001 at 06:06:08 (EDT)

การพนันเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาต่างๆๆๆๆตามมาแค่นี้ประเทศยังวุ่นวายไม่พอหรือครับ นี่หรือประเทศศาสนาพุทธ ไม่ได้สอนเรื่องการพนันไว้หรือกะไร พวกเจ้าจึงได้สนับเยี่ยงนี้ โตมาเจ้าศึกษา ณ หนใด ผิดศลีจบไม่อยากว่าโตๆๆกันแล้ว อย่าเห็นแก่เงิน
Charoenchai Thaworntammarit <aa409@ksc.th.com>
- Thursday, September 13, 2001 at 17:05:00 (EDT)

ความจริงแล้ว ในเรื่องการตั้งบ่อนการพนันหรื่อไม่ สรุปไม่ยาก เพียงแต่ว่าวิถีความคิดของคนไทยหลายสิบปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน(และอาจอนาคต..ถ้าเราไม่เปลี่ยน) ถูกครอบโดยแนวคิดแบบตะวันตก เป้าหมายหลักของแนวคิดนี้คือการแสวงหาปัจจัยรายได้(อาจแฝงไว้ด้วยการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมบ้างพอสังเขป)เพื่อให้บรรลุถึงความมั่งคั่งแห่งทรัพย์สิน(แล้วหลังจากนั้นก็บริจาค/ช่วยการกุศลจากเศษเสี้ยวเงินที่ได้จากการเพาะเมล็ดแห่งความเสื่อมถอยแห่งจิตวิญญาณไว้)อำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตะวันตกเป็นผู้นำวัฒนธรรมใหม่ และมีพลังเข้ามาแพร่กระจาย ชนชาติที่ฉลาดเฉลียวควรต้องรู้ว่าสิ่งใดควรรับได้หรือไม่ได้อย่างไร แม้แต่ชาติที่ว่าตัวเองพัฒนาแล้วยังพ่ายแพ้ต่อวัฒธรรมดังกล่าวเช่นญี่ปุ่นเป็นต้น ประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่เป็นพุธทศาสนิก บทบัญญัติแห่งศาสนาได้กล่าวในเรื่องนี้ไว้อย่างไร กลุ่มประเทศตะวันตกนั้นส่วนมากเป็นคริสศาสนิก และบทบัญญัติแห่งศาสนานั้นว่าอย่างไร พวกเขายังทำลายได้ ผู้(ที่คิดว่าตนเอง)รู้นั้นส่วนมากผ่านการศึกษามาในหลักสูตรพร้อมทั้งถูกครอบงำให้คิดแบบตะวันตกโดยไม่รู้ตัว เมื่อไม่รู้ตัวตนและศึกษาหลักศรัธทาศาสนาน้อย การชี้นำก็ง่าย จูงทางใดก็ไป(ต้องคิดว่าดร.ก็ถูกหลอกได้...เข่นเรื่องอาจารย์กู้เป็นตัวอย่าง ดร.เชื่อเรื่องดูเปรตกันเป็นแถวแถว)การเห็นเพียงแค่ว่าการพนันเป็นที่มาแห่งรายได้อัน(คิดว่า)งดงาม และตู่ว่าเป็นคล้ายธรรมชาติติดตัวมนุษย์นั้น ใครบอกคุณเช่นนั้น หรือเป็นคำพูดที่พูดต่อกันมา ด้วยเหตุแห่งปัจจัยนี้ทำให้ต้องละทิ้งคุณภาพแห่งทรัพยากรมนุษย์.....นับเป็นความคิดที่เขลาสิ้นดี...และแท้จริงในสุราและการพนันนั้นมันมีโทษมากกว่าประโยชน์...การมีจุดยืนบนความเป็นตัวของตัวเองแห่งสัจจธรรม ไม่โลภมากไม่แก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบ โดยใช้ความพอดี พออยู่พอกิน สร้างและสอนคนรุ่นใหม่ที่พวกเขาเข้าใจชีวิต แน่แท้สังคมและสภาพแวดล้อมย่อมต้องเปลี่ยน เราจะไม่พบการล่มสลายของเศรษฐกิจ การศึกษาที่ล้าหลัง สังคมที่เหลวแหลก เนื่องเพราะคุณภาพของมนุษย์สูงส่ง มนุษย์...ถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้ปกครองบนหน้าแผ่นดิน โดยที่เขาต้องรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จ อะไรดีอะไรเลว อะไรถูกอะไรผิด สามารถแยกแยะได้ชัดเจน ดังนั้นแล้วการบริหารย่อมไม่เฉไฉอย่างแน่นอน
ฎะกะริยา
- Tuesday, September 11, 2001 at 03:41:49 (EDT)

ไม่สมควรให้มีการสนับสนุนการพนันทุกประเภท เพราะถ้าหากมีการเปิดบ่อนฯอย่างถูกกฏหมายจริง ๆ โดยปกติคนไทยก็ชอบที่จะเสี่ยงโชคอยู่แล้ว คงไม่ทำอะไรจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการพนันเพียงอย่างเดียว และปัญหาต่าง ๆ ก็จะตามมาอย่างที่คุณประทีปได้กล่าวไว้
วรรณภา ยวงเกตุ <wanykt@hotmail.com>
- Monday, September 10, 2001 at 20:49:59 (EDT)

การพนันผิดกฏหมาย แล้วกาสิโนถูกกฎหมายคืออะไร
done
- Monday, September 10, 2001 at 00:40:13 (EDT)

ต้องเอาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์มาคุยกัน ไม่ไช่เอาความรู้สึกตัวเอง( subjective )มาเถียงกัน บางทีดูแล้วมันดัดจริตเกินไป จะอ๊วก
ลาวนิด้า <->
- Sunday, September 09, 2001 at 21:14:26 (EDT)

การพิจารณาว่าจะให้มีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมาย หรือไม่ ควรคำนึงถึงข้อเท็จจริงในทุกด้านอย่ามองและคิดแบบแยกส่วน อย่าถามนักธรรม และอย่าถามนักเล่นการพนัน การที่จะสมควรมีหรือไม่มีบ่อนที่ถูกกฎหมายไม่ใช่ประเด็นเพราะการพนันเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนการพนันมีอยู่ทั่วไป แม้แต่ริมถนน การที่ไม่ให้มีบ่อนที่ถูกกฎหมาย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้นักการพนันเลิกเล่นการพนัน หรือคนที่ไม่เล่นการพนันจะเป็นนักการพนัน ประเด็นอยู่ที่ว่ารูปแแบบการควบคุมการจัดตั้งเป็นอย่างไรมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามพนันกันไหมว่าประเทศไทยจะไม่มีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมาย เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ/งวดนี้ท่านซื้อแล้วหรือยัง/...จากปุถุชน
juris_30 <juris_30@lemononline.com>
- Friday, September 07, 2001 at 21:35:46 (EDT)

เห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยจะมีการเปิดกาสิโนที่ถูกกฏหมายซะที ต้องยอมรับว่าปัจจุบันคนไทยขนเงินไปเล่นได้เสียในบ่อนประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก ทำให้เงินตราของประเทศถูกขนออกไปเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากจะตั้งบ่อนกาสิโนในประเทศผมจึงเห็นควรด้วย ผมเห็นว่าควรจะสร้างในภาคอีสาน เนื่องจากพื้นที่แถวนั้นเพาะปลูกไม่ค่อยดี จึงควรแปลงมาเป็นบ่อนกาสิโนซะ จะทำให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก และจะทำเงินให้ภาครัฐนำไปพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายท่านกังวลว่าจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมนั้น ผมอยากบอกเลยว่าคนที่จะเข้าไปเล่นในบ่อนกาสิโนนั้นต้องมีเงินพอสมควร ไม่ใช่ตาสืตาสาจะเข้าไปใช้บริการได้
Mr. wimmer <anupap_m@go.com>
- Friday, September 07, 2001 at 03:50:00 (EDT)

เห็นว่าไม่ควรจะทำให้ถูกกฏหมายเพราะจะทำให้คนงมงายและนำเวลาประกอบอาชีพไปยุ่งกับของพวกนี้ (ซึ่งไม่ดีเลยค่ะ)
ศศิวรรณ
- Thursday, September 06, 2001 at 09:34:48 (EDT)

ไม่เห็นด้วยจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คน <fhjlfdiiiujfgolk.com>
- Thursday, September 06, 2001 at 09:30:10 (EDT)

เห็นด้วยกับการมีสถานกาสิโนถูกกฎหมาย เพราอย่างน้อยก็ทำให้เงินที่ไหลออกไปนอกประเทศเนื่องจากการพนันผิดกฎหมายบริเวณชายแดนน่าจะน้อยลงรวมทั้งการพนันผิดกฎหมายในประเทศด้วย เช่น การพนันฟุตบอลที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่ในปัจจุบันซึ่งมีวงเงินสูงมาก และเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าทำให้ถูกกฎหมายแล้วก็จะสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและลดการคอร์รัปชั่นของทางราชการลงได้อีกทางหนึ่งด้วย
วิสุทธิ์ สิทธิการ <sitthikan1900@yahoo.com>
- Thursday, September 06, 2001 at 09:10:27 (EDT)

ก็ถ้าเราทำให้ถูกต้อง มีการกำหนดอย่างเข้มงวดและจริงจังการเปิดแบบถูกต้องก็น่าสนับสนุน
สว่างจิต สิริวัฒน์วรสกุล <annabellasan@hotmail.com>
- Thursday, September 06, 2001 at 07:02:13 (EDT)

ไม่ควรมีบ่อนถูกกฏหมาย เพราะกฏหมายกำหนดว่าบ่อนเป็นสิ่งผิดกฏหมาย!!!!
Nop <noppadol_w@hotmail.com>
- Thursday, September 06, 2001 at 00:20:42 (EDT)

ทำไมไม่เชิญคนอย่างคุณ ชัช เตาปูนมาพูดมั่ง เขาพูดอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เยอะเลย เมืองนี้ปากว่าตาขยิบมานานแล้ว เรา่ยังมีนายกมาจากภาคธุรกิจได้เลย เรื่องมันเป็นการเงินนอกระบบ ควรดึงเข้ามาให้เป็นเรื่องในระบบเสียนะครับ ไอ้ที่จมไม่รู้ตื่นก็เพราะว่าป่กอย่างใจอย่างอย่างนี้หรือเปล่า
michael
- Wednesday, September 05, 2001 at 10:11:28 (EDT)

ทราบหรือไม่ว่า ที่ไม่อยาก ให้เปิดเสรีนั้น เพราะ ผู้มีสีจะเก็บเงิน ไม่สะดวก นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ผมไม่เห็นด้วย ลองคิดดูว่า ถ้าเปิด ให้ค้า ยาบ้า เสรี การพนันเสรี อะไรจะเกิดขึ้น เรื่องอย่างนี้ สมัยก่อน ก็คิดกันได้ ทำไมเขาถึงเลิก บ่อน โรงฝิ่น ล่ะครับ
พงษ์เทพ <Phongtep007@hotmail.com>
- Thursday, August 30, 2001 at 12:18:34 (EDT)

ควรมีบ่อนกาสิโนที่ถูกกฎหมาย
ณรงค์ <kwuan13@jobscp.com>
- Thursday, August 30, 2001 at 03:03:57 (EDT)

สนามม้า สนามมวย หวยใต้ดิน ยังควบคุมไม่ได้เลย แต่จะให้มีคาสิโนในเมืองไทย มันทำให้เรื่องผิดกลายเป็นถูก ผลประโยชน์จะตกอยู่กับมาเฟียการเมืองเท่านั้น อาชญากรรม นักเลงคุมบ่อน ยาเสพติด ผู้หญิงขายตัว ในสมัยโบราณมีการให้เล่นบ่อนเบี้ยได้ ยังมีการขายลูกเมียที่สุดก็ขายตัวไปเป็นทาส ไม่คัมค่าต่อประเทศชาติแต่คุ้มค่าต่อ มาเฟีย นักการเมือง ทหารตำรวจนอกแถว แมงดา แม่เล้า โสเภณึ ข้าราชการขายตัวและคนไทยที่เป็นนักพนันสิ้นคิด
พระ-จัน <prachan50@hotmail.com>
- Wednesday, August 29, 2001 at 08:59:58 (EDT)

ยังไม่ควรมีครับ1 บ้านเรายังไม่พร้อมหรอกครับ โดยเฉพาะส่วนที่บอกว่าคุมได้นั่นแหละ เรื่องอื่นเอาให้รอดก่อน2 รายได้คงไม่คุ้มกับปัญหาสังคมแน่ๆ บ้านเราเป็นเมืองพุทธ อย่าเอาเรื่องนี้มาทำเลย แค่นี้ก็แย่อยู่แล้ว
Jittakorn <jittakorn_saikaew@hotmail.com>
- Tuesday, August 28, 2001 at 01:57:08 (EDT)

ผมว่าการที่ประเทศจะเป็นบ่อนเสรีได้นั้น ปัจจัยที่สำคัญน่าจะอยู่ตรงการศึกษา และความเป็นอยู่ของคนในชาติ เท่าที่เป็นอยู่นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษาอยู่มาก พูดง่ายๆ คือยังคิดอะไรไม่ค่อยเป็น ยังหวังกับเงินที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คนที่คิดไม่เป็นนี้ ไม่ได้หมายถึงคนจนเพียงอย่างเดียว แต่คนรวยบางคน หรือแม้ต่คนระดับสูงในวงการราชการ และการเมืองด้วย) คนจนก็เล่นหวย คนรวยก็เล่นหุ้น จะเห็นว่าค่านิยมในการจะได้อะไรมาง่ายๆ กับการเสี่ยงโชคมีให้เห็นทุกวงการ จะเห็นว่าในตลาดบ้านเรา พอถึงวันที่ ๑ กับวันที่ ๑๖ ของทุกเดือน พ่อค้าแม่ค้าไม่เป็นอันทำมาหากิน มัวแต่ฟังผลการออกฉลากฯ คนที่ถูกก็เฮ ไปเลี้ยงกันเงินที่ได้ก็หมดไปภายในวันเดียว ส่วนคนที่ไม่ถูกก็นั่งเซ็งเบื่อชีวิตต่อ คิดดูว่าถ้าเปิดบ่อนถูกกฎหมาย ผมว่าคนที่พอมีอันจะกินคงจะเป็นคนจน ส่วนคนจน คงต้องไปปล้นเขามาเข้าบ่อนแน่ โบราณว่า "โจรปล้นสิบครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว ไฟไหม้สิบครั้งก็ยังไม่เท่าติดหนี้พนัน"
pp
- Monday, August 27, 2001 at 06:08:29 (EDT)

น่าจะคิดกันหน่อยนะครับว่า สมควรแล้วหรือที่จะให้เปิดบ่อนถูกกฎหมาย ที่เห็นๆกันอยู่ก็น่าจะรู้นะว่าไม่ใช่เพราะการพนันหรอกหรือที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความยากจนเพราะเอาเงินไปเล่นการพนันจนสิ้นเนื้อประดาตัว ในเมื่อรัฐส่งเสริมให้คนติดการพนันแบบนี้ประเทศชาติจะพัฒนากันได้อย่างไรกันครับ และอีกอย่าง การร่ำรวยจากการพนันมันไม่ยั่งยืนหรอกนะครับ รัฐควรจะส่งเสริมว่าถ้าอยากรวยก็ต้องขยันทำมาหากินและประหยัดอดออม ไม่ใช่ว่าจะมาเปิดบ่อนถูกกฎหมายอย่างนี้
Nat <n_sornsamran@hotmail.com>
- Monday, August 27, 2001 at 04:03:37 (EDT)

สิ่งนี้ต้องศึกษาให้ดีถึงผลกระทบที่จะตามมา และรายได้ที่คิดว่าจะได้ จริง ๆ แล้ว ได้อะไร และเสียอะไร ผมไม่รู้เรื่องการพนัน เพราะไม่เล่น และไม่ชอบเล่น จึงไม่ทราบว่าประเทศที่เขาเปิดเสรีเขาได้อะไรบ้าง แต่ผมมีประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่นที่จะเล่าสู่กันฟัง คือ ญี่ปุ่นไม่มีบ่อน (หรืออาจจะมี) แต่การพนันที่ญี่ปุ่นอนุญาตให้เล่นได้คือ แข่งม้า แข่งเรือ แข่งรถมอเตอร์ไซด์ และแข่งรถจักรยาน นอกจากนั้นก็มี ปาจิงโกะ และ สล๊อต แต่สิ่งที่ผมเห็นว่าเมืองไทยน่าจะทำคือ ที่ญี่ปุ่น รัฐบาลจะเป็นเจ้ามือหวย 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว ไม่รวมลอตเตอรี่ ซึ่งรัฐบาลจะกำหนดให้มีตัวแทนจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธนาคาร ธนาคารจะมีตู้ขาย หวยและลอตเตอรี่ ลอตเตอรี่ที่ขายจะแบ่งเป็นซอง ซองละ 10 ใบ มีทั้งแบบเรียงเบอร์ และสลับเบอร์ เราไม่สามารถขอซื้อเลขเด็ดได้ เพราะถึงแม้จะแยกขายเป็นรายย่อย 1 ใบ 2 ใบ เขาก็ไม่สามารถเขาเลขที่เราต้องการให้ได้ เพราะถูกบรรจุอยู่ในซอง ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคอย่างแท้จริง หวย 4-3-2 นั้น จะออกทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ วิธีการซื้อก็เพียงแต่ฝนตัวเลขตามแบบฟอร์มที่มีให้ เหมือนทำข้อสอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน แล้วเจ้าหน้าที่จะนำเข้าเครื่อง ครื่องก็จะพิมพ์กระดาษแผ่นเล็ก ๆ ขนาดเท่านามบัตรให้ ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่เราซื้อ มีทั้งแบบเต็ง และโต๊ด แต่จะต้องซื้อเป็นหน่วย หน่วยละ 200 เยน หวยจะถูก Online เข้าด้วยกัน คือถ้าออกรางวัลเป็นเบอร์ที่มีคนซื้อน้อย รางวัลต่อหน่วยก็จะสูง แต่ถ้าหวยเบอร์นั้นคนซื้อเยอะและเป็นเบอร์ที่ออก รางวัลก็จะน้อยไปตามสัดส่วน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้คำนวนให้ ผมเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลน่าจะทำ จะได้กำจัดเจ้ามือหวยเถื่อนและมีรายได้เข้ารัฐ และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกว่า กาสิโน เพราะเป็นความหวังของคนจน (ที่อยากจะรวย) กาสิโนจะมีหรือไม่มี พวกเขาก็ยังเล่นหวยกันอยู่ดี
น ณ ภูเพียง <nuiwytg@hotmail.com>
- Sunday, August 26, 2001 at 21:37:34 (EDT)

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะคนไทยชอบเล่นการพนันทุกชนิด
Nutt <cicithai@aol.com>
- Sunday, August 26, 2001 at 21:31:28 (EDT)