" /> ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ Archives - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]