" /> พะตีตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ Archives - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]