" /> ฉบับที่ ๒๐๓ มกราคม ๒๕๔๕ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]