" /> ฉบับที่ ๒๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]