เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เว็บสารคดีจึงเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพปกสารคดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์

cover142

สารคดี ฉบับที่ 142 ธันวาคม 2540

ดาวน์โหลดไฟล์  JPG  /  TIF

cover178

สารคดี ฉบับที่ 178 ธันวาคม 2543

ดาวน์โหลดไฟล์  JPG  /  TIF

cover256

สารคดี ฉบับที่ 256 มิถุนายน 2549

ดาวน์โหลดไฟล์  JPG  /  TIF

cover257

สารคดี ฉบับที่ 257 กรกฎาคม 2549

ดาวน์โหลดไฟล์  JPG  /  TIFF

cover274

สารคดี ฉบับที่ 274 ธันวาคม 2550

ดาวน์โหลดไฟล์  JPG  /  TIF