สารคดี ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๐๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๔๔ "๖๐ ปีเสรีไทย"
สารคดี ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๐๓ เดือน มกราคม ๒๕๔๕
นิตยสารสารคดี Feature Magazine
นิตยสารสำหรับครอบครัว
www.sarakadee.com
ISSN 0857-1538
  ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๐๓ เดือน มกราคม ๒๕๔๕
ส า ร บั ญ
โลกใบใหญ่
โลกใบเล็ก
บราไร้โลหะ
บราไร้โลหะ
อุแว้อ่านหนังสือ
อุแว้อ่านหนังสือ
อ่านเอาเรื่อง
จัดระเบียบสังคม : ย่อมหักไม่ยอมงอ ทางออกปัญหาเยาวชน และคนกลางคืน
เกร็ดข่าว
คลิกดูภาพใหญ่
ไซโครดรามา ละครรักษาหัวใจเด็ก
สะกิดตา-สะกิดใจ
เกร็ดข่าว
ผ่า พ.ร.บ. ป่าชุมชน เมื่อชุมชน จะจัดการป่าอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ จากนาซา สอนวิชาให้เด็กไทย
คนไทยค้นพบ
คลิกดูภาพใหญ่
ประทัดสุเทพ
ที่นี่มีอะไร
หนังสือบนแผง
โลกบันเทิง
คนกับหนังสือ
การต่อสู้ด้วยวาทกรรมใน "มัทรี" ของศรีดาวเรือง
ภาพยนตร์
In the Mood for Love
ความลับของความรัก
โลกธรรมชาติ และวิทยาการ
ส่องจักรวาล
คลิกดูภาพใหญ่
การหาทิศเหนือ โดยใช้กลุ่มดาวฤดูหนาว
โลกวิทยาการ
ชื่อนั้นสำคัญไฉน
คลื่นวิทย์-เทคโนฯ
มหัศจรรย์แห่งชีวิต (๓๖)
สื่อภาษาวิทยาศาสตร์
คลิกดูภาพใหญ่
Uranium (ยูเรเนียม)
คอลัมน์ประจำ - ปกิณกะ
เชิญดอกไม้
คลิกอ่านต่อ
ดอกศรีมาลา
เรื่องจากปก
เรื่องเด่นในฉบับ
สารคดีพิเศษ
Special Attractions
จากบรรณาธิการ
โลกรายเดือน
บ้านพิพิธภัณฑ์
ยาตราพระ
ข้างครัว
เรื่องหมูๆ
เขียนถึงสารคดี
[email protected] Sarakadee.com
ห้องภาพปรินายก
อ่านออกเขียนได้
สมาชิกอุปถัมภ์
สัมภาษณ์
ดร.โภคิน พลกุล รองประธาน ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครอง ศาลของประชาชน
ข่าวธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์
บันทึกนักเดินทาง
(คลิกดูภาพใหญ่)
กระทิงกินโป่ง 
สราคดีต่างประเทศ
(คลิกอ่านต่อ)
ควิเบก ฝรั่งเศษ แห่งอเมริกาเหนือ
ซองคำถาม
เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน
สหกรณ์ฟื้นฟูเมืองเก่า : ทางเลือกของคนรักษ์เมือง
ศิลปะ
(คลิกอ่านต่อ)
เลโอนาร์โด ดา วินชิ
อัจฉริยะแห่ง สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
เฮโลสาระพา
เที่ยวทั่วไทยไปกับ "นายรอบรู้"
เที่ยวทั่วไทยไปกับ นายรอบรู้
จัดระเบียบสังคม : ย่อมหักไม่ยอมงอ ทางออกปัญหาเยาวชน และคนกลางคืน
เรื่องจากปก
Alien Species การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ภาพปก : ฝ่ายภาพ สารคดี
Alien Species 
การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น


       อีกัวน่าที่ปรากฏโฉมบนปก สารคดี ฉบับนี้ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ หลายปีก่อนมีผู้สั่งเข้ามาจำหน่ายเป็นสัตว์เลี้ยง ได้รับความนิยมอยู่พักหนึ่งผู้เลี้ยงก็เริ่มเบื่อ นำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ โดยหารู้ไม่ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาร้าย ๆ ตามมา
       อีกัวนาถือเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หรือ alien species ซึ่งหมายถึง ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นใดถิ่นหนึ่งมาก่อน ต่อมาได้อพยพเข้ามาเอง หรือถูกนำเข้ามาดำรงชีวิตในถิ่นนั้น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นบางจำพวกกลายเป็นชนิดพันธุ์ที่ก้าวร้าว คุกคามและสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและชนิดพันธุ์พื้นเมือง เราเรียกกลุ่มนี้ว่า ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (invasive alien species)
       ปัจจุบันนานาประเทศตระหนักแล้วว่า การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกอย่างรุนแรง พวกมันไม่เพียงแย่งที่อยู่อาศัย อาหาร ทำให้ชนิดพันธุ์พื้นเมืองลดจำนวนลงเท่านั้น ยังทำให้ระบบนิเวศดั้งเดิมเปลี่ยนแปลง สร้างปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย และด้านสังคม
สารคดีพิเศษ
(คลิกดูภาพใหญ่) Alien Species การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

       ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พืชชนิดหนึ่งถูกประคับคองกลับมาจากชวา ด้วยกลัวว่ากลีบดอกม่วงอ่อนอัน บอบบาง มีแต้มสีประดุจแววมยุรา จะบอบช้ำ และถึงกับต้องนำน้ำจากบ่อเดิมใส่ปี๊บกลับมาด้วย เพราะเกรงว่าต้นไม้จะผิดน้ำจนเลี้ยงไม่รอด ด้วยเหตุที่แพร่ขยายพันธุ์เร็ว ไม่ช้านานพืชชนิดนี้ก็หลุดลอดจากพระนคร แพร่ไปตามแม่น้ำลำคลองทั่วประเทศอย่างอยากจะหยุดยั้ง
       พืชชนิดนี้มีชื่อว่า ผักตบชวา--พืชที่สร้างปัญหาให้แหล่งน้ำ กำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดสิ้น 
       นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แพร่กระจาย รุกรานชนิดพันธุ์พื้นเมืองอย่างรุนแรง ในยุคร้อยกว่าปีก่อน ที่เรายังไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้
       แต่สำหรับยุคปัจจุบัน การควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่กำลังสร้างปัญหา ไม่ว่าไมยราบยักษ์ หอยเชอรี่ สาบเสือ หญ้าขจรจบ ปลาดุกรัสเซีย และอาจเป็นอีกัวนาเป็นชนิดพันธุ์ต่อไป ...กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น 

อ่านต่อคลิกที่นี้อ่านต่อคลิกที่นี้


(คลิกดูภาพใหญ่) สรรพปัญญาจากตำราดาว

       ...หากดาวพุธเดินถอยหลัง ราชโอรสจะรวมหัวกับขุนนางก่อกบฏ ดาวพระเคราะห์อยู่ในวงโคจรของพระจันทร์ติดกันสามวันจะเสียเมือง ดาวพระเคราะห์เคลื่อนที่ผิดปรกติ ธรรมชาติจะวิปริต ฯลฯ 
       ในยุคปัจจุบัน คำพยากรณ์เหล่านี้อาจฟังดูเลื่อนลอยไร้เหตุผล หากแต่ในอดีต คำพยากรณ์จากตำราดาวโบราณ อันเกิดจากการเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ของดวงดาว ซึ่งส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อวิถีชีวิต ตลอดจนความเป็นไปของบุคคลและสังคม บันทึกรวบรวมไว้เป็นสถิติ กฎเกณฑ์สำหรับการพยากรณ์ ไม่เพียงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือสำหรับคนในยุคสมัย  หากยังสะท้อนคติเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับระบบจักรวาล ที่เคยเป็นสาระสำคัญในวิถีชีวิตผู้คนมาแต่โบราณ ซึ่งบอกเราว่า นอกจากมนุษย์จะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้ว พฤติกรรมของมนุษย์ ยังมีส่วนกำหนดความแปรปรวน และความเป็นไปของโลกและจักรวาล รวมทั้งตัวมนุษย์เองด้วย

อ่านต่อคลิกที่นี้อ่านต่อคลิกที่นี้


Special Attractions
"Sarakadee" Vol. 17 No. 203 January 2002 Cover: The demand for exotic species of animals and plants poses a serious threat to a healthy and balanced ecosystem, but only if the species are "invasive". The trouble is, oftentimes that is not determined until much too late."
Vol. 17 No. 203 January 2002
(Bigger) Invasive Alien Species

       At the turn of the twentieth century, the Kingdom began importing an aquatic flora from abroad simply because of its beautiful flowers. Soon after, the plant flourished and spread like wildfire, eventually causing a great amount of destruction to Thailand's ecosystem. As a result, Thais have become well acquainted with the "phak tob chawa," as we continue to deal with the consequences of its spread a century later. Yet, despite the lesson we may or may not have learned from that experience, invasive alien species still threaten our efforts toward a healthy and balanced ecosystem.

Click Here to Continue Continue: click here


(Bigger) Wisdom from the Stars

       One of the more famed astrological charts of all time undoubtedly were those consulted by Khun Poth, a well-known village medicine man of Petchburi, who lived during the era of Rama the Vth. The charts and Khun Poth's analyses focused a great deal on the stars' effects on stability within the Royal Palace, which at that time was a major concern. Potential revolts and uprisings, deaths in the Royal Family, difficult times for the populace, and natural disasters all were nervously anticipated in correspondence to the movement of the stars and patterns in the sky.

Click Here to Continue Continue: click here


(Bigger) Leonardo Da Vinci: A Renaissance Artist for All Generations

       King Francis I of France once said of this Tuscany native, that it was not possible for there to be another as knowledgeable as Leonardo Da Vinci in all of the varied expressions of the arts. Today, Da Vinci is considered the most gifted and talented artist not only of the Renaissance period but also of any generation. He explored beauty and art to their ultimate depths, and created stunning masterpieces that captured his audiences' collective breath. Among a splendid multitude, the Mona Lisa and the Last Supper represent a couple of his more well-known art works, exemplary of Da Vinci's gifted artistic expression.


เ ฮ โ ล ส า ร ะ พ า
หมูอมตะ ใครจะเป็นรายต่อไป

"หมูอมตะ"

ซ อ ง คำ ถ า ม
ใบเสมา
สมาชิกของโลก
วันต้องห้าม
ทำไม มอ. ไม่ใช้ มส.
ช้างกลัวหนูจริงหรือ
ฝันของคนตาบอด เป็นอย่างไร
กาแฟ vs คอกาแฟ
ส ะ กิ ด ต า ส ะ กิ ด ใ จ
(คลิกดูภาพใหญ่)        สะกิดตา

       อีกัวนาสีเขียว วางขายในตลาดประเทศกายอานา ทวีปอเมริกาใต้ ชาวเมืองไม่ได้ซื้ออีกัวน่าไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง แต่นำไปปรุงเป็นแกงกะหรี่เนื้ออีกัวนา-- อาหารจานเด็ดของชาวเมือง 

       ภาพโดย Peter Oxford
จาก
BG Wildlife Photographer of the Year 2001

       สะกิดใจ

       "อยากจะขอเตือนลูก ๆ หลาน ๆ ทุกคนที่ไปเรียนหนังสือ พ่อแม่ส่งเสียให้เรียน หวังให้ลูกได้ดิบได้ดี ไม่ใช่ให้ลูกไปเป็นนักเลง ...อย่าไปถือมั่นให้มันมากนักว่า สถาบันกูใครจะมาลบหลู่ไม่ได้ สถาบันกูต้องยอดกว่าเพื่อน อย่างนี้ไม่ได้ เพราะว่าจะสถาบันไหน เราเรียนจบแล้ว เราเอาแต่ความรู้ไป"

นายวิโรจน์ พัทยา กล่าวถึงกรณีที่นายจตุพร พัทยา บุตรชาย นักศึกษาชั้น ปวส. ปีที่ ๒ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ถูกกระสุนปืนเสียชีวิต จากเหตุการณ์นักเรียนช่างกล ๓๐๐ คนบุกเข้าก่อการจลาจล ในโรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔