Click here to visit the Website

หนังสือชุดนักเดินทาง : ราชบุรี (RajBuri)หนังสือชุด นักเดินทาง เพื่อความเข้าใจ ในแผ่นดิน
.....นำเสนอความงาม เอกลักษณ์ และคุณค่าของจังหวัดต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ
.....สารคดีเรื่องยาว ที่เปิดเผย ความเป็นมาของจังหวัด
เพียบพร้อมด้วยข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน วัฒนธรรม ประเพณี วิธีการเดินทาง และแผนที่อย่างละเอียด
หนังสือขนาด ๕ ๓/๔ x ๘ ๑/๔ นิ้ว สี่สีทั้งเล่ม ภาพถ่ายกว่า ๑๐๐ ภาพ เย็บกี่อย่างดี
หนังสือในชุดที่จัดจำหน่ายแล้ว

หนังสือชุด นักเดินทาง : ราชบุรีราชบุรี : แหล่งผลิตโอ่งมังกร และสวนผักผลไม้ ราคา ๓๘๐ บาท (สมาชิก ๓๕๐ บาท)


หนังสือชุด นักเดินทาง : เชียงใหม่เชียงใหม่ : แดนแห่งต้นธาร ศูนย์กลางของอาณาจักร และศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ราคา ๓๘๐ บาท (สมาชิก ๓๕๐ บาท)


หนังสือชุด นักเดินทาง : เลยเลย : เมืองชนแดน ริมฝั่งโขง ในม่านหมอกแห่งทะเลภูเขา งานบุญประเพณี และสินแร่นานา ราคา ๓๒๐ บาท (สมาชิก ๒๗๕ บาท)


หนังสือชุด นักเดินทาง : อยุธยาอยุธยา : อู่ข้าวอู่น้ำของแผ่นดิน ศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรสยาม และมรดกทางวัฒนธรม ของมนุษยชาติ ราคา ๓๒๐ บาท (สมาชิก ๒๗๕ บาท)


หนังสือชุด นักเดินทาง : จันทบุรีจันทบุรี : แหล่งพลอยน้ำงาม ดินแดนแห่งการแสวงหา และศิลปะลายจำหลักไม้
ราคา ๒๘๐ บาท (สมาชิก ๒๔๐ บาท)


หนังสือชุด นักเดินทาง : นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช : เมืองแห่งปัญญาชน ศูนย์กลางพุทธศาสนา และเขาหลวง ราคา ๒๘๐ บาท (สมาชิก ๒๔๐ บาท)


หนังสือชุด นักเดินทาง : แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน :วัฒนธรรมชาวไต ขุนเขาเถื่อนถ้ำ และเสน่ห์แห่งเมืองในหมอก ราคา ๒๘๐ บาท (สมาชิก ๒๔๐ บาท)


หนังสือชุด นักเดินทาง : เพชรบุรีเพชรบุรี : แหล่งฝีมือช่าง เมืองตากอากาศ และสามพระราชวัง ราคา ๒๘๐ บาท (สมาชิก ๒๔๐ บาท)

หนังสือใหม่
ธันวาคม ๒๕๔๑
๑๐๘ ซองคำถาม
นกในเมืองไทย
อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว
ราชบุรี


Sarakadee@sarakadee.com

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สั่งซื้อหนังสือ ]
สำนักพิมพ์ สารคดี