ครั้งหนึ่ง “สารคดี” เคยถูกมองว่าเป็นข้อเขียนที่ “ไม่มีราคา” เมื่อเทียบกับงานเขียนประเภทอื่น ๆ และเป็นเพียง “เงาจาง ๆ” ตามหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่…มีก็ดี ไม่มีก็ได้ งานสารคดีแม้จะผลิตกันมานาน แต่ศาสตร์ของการเขียน-การทำสารคดีก็เพิ่งมีการเรียนการสอนอย่างจริงจังในระดับอุดมศึกษาเมื่อ ๒๐ ปีที่ผ่านมานี้เอง

แต่ถึงวันนี้ สารคดีเป็นการสื่อสารแขนงหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าสำคัญ สร้างสรรค์ และมีพลัง… มันสามารถกลายเป็น “ทอล์กออฟเดอะทาวน์” ได้ หากมีเนื้อหาและวิธีการนำเสนอที่ “โดนใจ” ผู้ชม ซึ่งเหล่าคนทำสารคดีต่างแข่งขันกันขบคิดและค้นหาวิธีนั้นอยู่

โลกของสารคดีในวันนี้จึงกว้างใหญ่น่าสนใจยิ่งนัก กองบรรณาธิการอาสาพาผู้อ่านไปรู้จักกับ ๒๑ คนทำสารคดีแห่งยุค ทั้งนักเขียนอิสระ คนทำนิตยสาร คอลัมนิสต์ เจ้าของรายการโทรทัศน์ โปรดิวเซอร์คนดัง และคนทำหนังสารคดี ที่จะมาให้นิยาม-ความหมายของคำว่า “สารคดี” บอกเล่าประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งเปิดเผย “วิธีการเล่าเรื่อง” ที่ทำให้สารคดีของตนมีความเย้ายวนชวนติดตาม ไม่ซ้ำแบบใคร