ศิริวร แก้วกาญจน์ : ประพันธ์
จักรพันธุ์ กังวาฬ : ภาพ

แบ่งปันกันไป…สามจังหวัดไม่ไหว วันมืดหวัง

แต่ละเท้าก้าวขา ละล้าละลัง

ซ้ายเปรี้ยง ! ขวาปัง ! หน้า-หลังบอมบ์ !
แบ่งปันกันไป…

กรุงเทพฯ บ้าง เป็นอย่างไรไฟย่อมย่อม

แตกตื่นต่อความตายที่รายล้อม

โดยเงียบเชียบ เพียบพร้อมจะปะทุ

แบ่งปันกันไป…ออก ตก ตระหนกไหวในเดือดดุ

เหนือเยือกหนาว หวาดว้างกลางพายุ

ทั้งประเทศคลั่งคุ ปะทุปะทะ
แบ่งปันกันไป…

ภอภัยแบบภอเภียง สะเปะสะปะ

สูดหายใจ ใจหายไร้สาระ

กองขยะหัวเราะเยาะเย้ยเรา