วิดีโอประชาสัมพันธ์งาน Photo Rally ON THE ROAD – เก็บตกกิจกรรมโฟโตแรลลี เล่าเรื่องด้วยภาพ “บันทึกกรุงเทพฯ ๒๕ ชั่วโมง” จัดโดย นิตยสาร สารคดี ได้รับการสนับสนุนโดย กรุงเทพมหานคร, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, SCG, PTT Group, Canon EOS, บางจาก, S&P และ วิริยะประกันภัย วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2553