" /> เก็บตกภาพกิจกรรม Photo Rally ON THE ROAD - เก็บตกกิจกรรมโฟโตแรลลี เล่าเรื่องด้วยภาพ "บันทึกกรุงเทพฯ ๒๕ ชั่วโมง - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]