" /> ฉบับที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]