" /> ฉบับที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๙ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]