" /> ฉบับที่ ๑๓๒ สิงหาคม ๒๕๓๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]