" /> ฉบับที่ ๑๖๖ ธันวาคม ๒๕๔๑ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]