" /> ฉบับที่ ๑๘๒ เมษายน ๒๕๔๓ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]