" /> ฉบับที่ ๑๘๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]