" /> ฉบับที่ ๑๙๗ กรกฏาคม ๒๕๔๔ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]